top of page

Nova pravila o DDV, ki veljajo s 1.7.2021 - Posebne ureditve sistema „vse na enem mestu“ (VEM)

Updated: Nov 17, 2021

V predhodnem članku smo predstavili razširitev sistema »vse na enem mestu« (VEM). Sistem »mini vse na enem mestu« (mini VEM, ang. »MOSS«) je s 1. julijem 2021 postal t.i. sistem »vse na enem mestu« (VEM, ang. »OSS«). S tem se je razširil na vse storitve med podjetji in končnimi potrošniki, ki se opravljajo v državah članicah EU, v katerih ponudnik nima sedeža in se kraj opravljanja storitev določi s posebnimi pravili. Prav tako se je VEM razširil na prodajo blaga na daljavo znotraj EU ter na nekatere domače dobave blaga. Uvedla se je tudi nova ureditev za prijavo in plačilo davka na dodano vrednost (DDV) v zvezi s prodajo na daljavo iz tretjih držav ali s tretjih ozemelj uvoženega blaga nizke vrednosti, tj. sistem »vse na enem mestu za uvoz« (VEM za uvoz, ang. »IOSS«).


VEM predstavlja elektronski sistem, ki poenostavlja velik del obveznosti v zvezi z DDV, ki jih imajo prodajalci blaga in storitev potrošnikom znotraj EU, saj jim omogoča elektronsko registracijo za DDV le v eni državi članici EU. Brez uporabe sistema VEM bi se namreč davčni zavezanci, ki opravljajo določene storitve oziroma dobavljajo blago na daljavo in presežejo predpisani prag, morali identificirati za namene DDV v več državah članicah in tam poravnati DDV obveznosti.


V petem delu serije člankov na temo »Nova pravila na področju DDV« bomo podrobneje opredelili posebne ureditve sistema VEM. Te so na namenjene davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v EU, oziroma davčnim zavezancem, ki sicer imajo sedež v EU, ampak nimajo sedeža v državi članici potrošnje, in opravljajo t.i. posebne storitve potrošnikom v EU. Prav tako lahko posebne ureditve uporabljajo zavezanci, ki prodajajo blago na daljavo. Na voljo so naslednje vrste posebnih ureditev:


 • Neunijska ureditev - posebna ureditev za storitve, ki jih opravljajo poslovni subjekti, ki nimajo sedeža v EU;

 • Unijska ureditev - posebna ureditev za prodajo blaga na daljavo znotraj EU, za dobavo blaga v državi članici preko elektronskih vmesnikov, ki omogočajo to dobavo, in za storitve, ki jih opravljajo poslovni subjekti, ki imajo sedež znotraj EU, vendar ne v državi članici potrošnje;

 • Uvozna ureditev - posebna ureditev za prodajo na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav, kadar gre za pošiljke z realno vrednostjo največ 150 EUR; in

 • Posebna ureditev za prijavo in plačilo uvoznega DDV v zvezi z blagom, za katero se odpošiljanje ali prevoz konča v tej državi članici, omogoča obračun uvoznega DDV preko carinske deklaracije.


Katere so torej posebne ureditve v razširjenem sistemu VEM?


NEUNIJSKA UREDITEV VEM

Uporaba neunijske ureditve se je po novem, poleg telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev (t.i. »TBE storitve«) razširila na vse storitve. Velja za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v EU, in katerih kraj opravljanja storitev je v drugi državi članici skladno s pravili za določitev kraja opravljanja storitev (posebnimi pravili), če so opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci.


Nova pravila ne spreminjajo kraja obdavčitve teh storitev, ampak ponujajo poenostavljen postopek za prijavo dolgovanega DDV v državi članici, kjer se šteje, da je storitev opravljena.


UNIJSKA UREDITEV VEM

Unijska ureditev se bo po novem, poleg TBE storitev, uporabljala za vse storitve, katerih kraj opravljanja storitev je v drugi državi članici skladno s pravili za določitev kraja opravljanja storitev (posebnimi pravili), za dobave blaga na daljavo znotraj EU ter za dobave blaga v državi članici z uporabo elektronskih vmesnikov, ki omogočajo dobavo. Hkrati se spreminjajo prejšnji pragovi za prodajo blaga na daljavo – več o tem si lahko preberete v enem izmed predhodnih člankov.


UVOZNA UREDITEV VEM

S 1. julijem 2021 se je odpravila oprostitev plačila DDV za uvoz pošiljk majhne vrednosti (do 22 EUR) iz tretjih držav, o čemer smo pisali v enem izmed predhodnih člankov. Za te pošiljke se je po omenjenem datumu začel obračunavati DDV, ki se pobira ob uvozu – pred 1. julijem 2021 se je namreč DDV obračunaval samo na pošiljke nad 22 EUR. Zakonodaja predvideva dva možna načina carinjenja tovrstnih pošiljk:


 • posebna ureditev za prodajo na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga – uvozna ureditev VEM; ali

 • posebna ureditev za prijavo in plačilo uvoznega DDV preko carinske deklaracije – posebna ureditev.


Uvozna ureditev VEM omogoča plačilo DDV za pošiljke do 150 EUR preko vlaganja davčnih obračunov:

 • ureditev lahko uporablja vsak poslovni subjekt oz. davčni zavezanec, ki ima sedež v EU in prodaja na daljavo iz tretjih držav uvoženo blago (možno preko posrednika);

 • uporaba individualne identifikacijske številke DDV (IOSS številka);

 • DDV obveznost nastane v trenutku dobave v državi članici potrošnje in po stopnji te države;

 • vložitev mesečnega DDV obračuna v državi članici identifikacije;

 • država članica identifikacije nakaže DDV vsaki državi članici potrošnje najkasneje 20 dni po koncu meseca, v katerem je bilo prejeto plačilo.

Na voljo je tudi posebna ureditev za prijavo in plačilo uvoznega DDV v zvezi z blagom, za katero se odpošiljanje ali prevoz konča v določeni državi članici, ki omogoča obračun uvoznega DDV preko carinske deklaracije. Glede na to, da se obračun dajatev v tej ureditvi opravi s pomočjo carinske deklaracije, opredelitev postopka ni vključena v sistem VEM.


Dodajamo še slikovni prikaz pregleda posebnih ureditev, ki jih imajo na voljo davčni zavezanci, ki opravljajo storitve potrošnikom v drugi državi članici ali prodajajo blago na daljavo.Ključna sprememba razširitve sistema pomeni, da lahko nekateri prodajalci vso svojo prodajo v EU poročajo v enem samem obračunu DDV v svoji matični državi, oziroma v izbrani državi članici za dobavitelje s sedežem izven EU, namesto da bi se morali registrirati za namene DDV po vsej EU. Cilj je povečati čezmejno spletno trgovino in spodbujati trgovino na enotnem digitalnem trgu EU z zmanjšanjem obveznosti poročanja na področju DDV.


Več informacij o novem sistemu si lahko preberete tudi na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.


V šestem delu serije člankov na temo »Nova pravila na področju DDV« se bomo osredotočili na to, kaj pomeni razširitev sistema VEM operativno, torej nova pravila glede registracije v posameznem sistemu, izdajanje računov, popravki, odbitek DDV, itd.


V primeru, da imate v povezavi z davčnimi spremembami vprašanja oziroma potrebujete dodatne informacije v zvezi z zgoraj navedenim, se lahko kadarkoli obrnete na našo ekipo izkušenih svetovalcev in z veseljem vam bomo pomagali.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

93 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page