top of page

Nova pravila na področju DDV, ki veljajo s 1.7.2021 – Dobave na daljavo

Updated: Nov 17, 2021

V predhodnem članku Nova pravila na področju DDV, ki veljajo s 1.7.2021 smo predstavili, da se s 1. julijem 2021 uvajajo davčne spremembe pri e-trgovanju na področju davka na dodano vrednost. V drugem delu serije člankov »Nova pravila na področju DDV« se osredotočamo in podrobneje opredeljujemo davčne spremembe, ki so začele veljati s 1. julijem 2021 za dobave blaga na daljavo končnim potrošnikom v druge države članice Evropske Unije (v nadaljevanju EU).


O dobavi blaga na daljavo govorimo, kadar dobavitelj (sam ali druga oseba za njegov račun) odpošlje blago iz ene države članice EU v drugo državo članico osebi, ki ni davčni zavezanec (t.i. končnemu kupcu), oziroma davčnemu zavezancu, katerega pridobitve blaga znotraj EU niso predmet DDV. Najpogostejše oblike so prodaja blaga preko interneta, telefona, TV prodaja in kataloška prodaja.


Za dobavo blaga na daljavo je značilno, da je kraj obdavčitve v državi članici, kjer se prevoz kupcu konča (nekatere vrste transakcij so izjema in se ne obravnavajo kot dobava blaga na daljavo). To v praksi pomeni, da se mora dobavitelj identificirati v državi članici, v katero dobavlja blago na daljavo in plačevati DDV obveznost v namembni državi članici v skladu z lokalnimi pravili.


Ne glede na navedeno, pa so države članice zaradi zmanjšanja administrativnega bremena določile vrednostni prag dobav (angl. »distance selling thresholds rules«), pod katerim se dobaviteljem ni potrebno identificirati v namembni državi, temveč se DDV obračunava v državi, kjer se prevoz začne. EU DDV Direktiva je do 1. julija 2021 določala prag, ki znaša 100.000 EUR skupne vrednosti dobav na daljavo v posamezno državo članico v enem koledarskem letu, države pa so se lahko odločile tudi za nižji prag v vrednosti 35.000 EUR oziroma protivrednosti v nacionalni valuti. Večina članic (med njimi tudi Slovenija) se je odločila implementirati prag v vrednosti 35.000 EUR.


Če si navedeno pogledamo na primeru, to pomeni, da je dobavitelj, ki je blago prodajal na daljavo končnim kupcem iz Avstrije v Slovenijo, obračunaval avstrijski DDV po lokalnih pravilih, dokler znesek dobav v danem koledarskem letu ni presegel 35.000 EUR. Ko je bil prag dosežen, se je moral dobavitelj identificirati za namene DDV v Sloveniji in obračunavati slovenski DDV v skladu s slovensko zakonodajo. Je pa dobavitelj imel izbiro, da se v Sloveniji identificira za namene DDV že preden je presegel prag dobav, pri čemer je moral potem to izbiro uporabljati najmanj dve koledarski leti.


Kaj se je torej spremenilo s 1. julijem 2021?


S 1. julijem se je predpisani prag poenotil po vseh državah članicah in je določen v skupni višini 10.000 EUR. Davčni zavezanci pa morajo biti pozorni, saj so v vrednost 10.000 EUR poleg dobav blaga na daljavo vštete tudi telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve (TBE storitve).


Kot pojasnjuje FURS, prag 10.000 EUR velja za prodajo v vse države članice EU skupaj (razen Slovenije, če se dobave izvajajo iz Slovenije), ob pogoju, da ima dobavitelj ali ponudnik sedež ali stalno bivališče samo v Sloveniji. Sešteti je torej potrebno vrednost dobav v vse države EU hkrati. Prag se izračuna ob upoštevanju skupne vrednosti čezmejnih telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronsko opravljenih storitev (TBE storitve) ter prodaj blaga na daljavo končnim potrošnikom znotraj EU. Uporablja se za dobavitelje blaga na daljavo/izvajalce storitev TBE in domnevne dobavitelje (več o tem v naslednjih člankih).


Nadalje po novem, kljub doseženemu pragu 10.000 EUR, ne bo več potrebna registracija za namene DDV v drugih državah članicah EU za dobave blaga na daljavo znotraj EU. Uporabljala se bo namreč posebna ureditev VEM (OSS), ki je podobna že obstoječi shemi za TBE storitve. Tudi to ureditev bomo predstavili v enem izmed naslednjih člankov. Pri tem morajo biti pozorni dobavitelji, ki so trenutno že identificirani v različnih državah članicah zaradi dobav na daljavo, saj obstajajo za uporabo ureditve VEM določeni pogoji.


Spodaj dodajamo še slikovni prikaz možnosti, ki jih imajo davčni zavezanci v primeru poslovanja pod in nad pragom 10.000 EUR pri opravljanju TBE storitev med podjetji in potrošniki ter dobavi blaga na daljavo znotraj EU.

* Za uporabo pragu 10.000 EUR pri dobavi blaga na daljavo mora biti blago poslano iz države članice, v kateri ima dobavitelj sedež.


V naslednjem članku se bomo osredotočili na še eno od novosti, tj. spremembe pri uvozu blaga, ki zajemajo ukinitev oprostitve plačila DDV za uvoz blaga v EU v vrednosti, ki ne presega 22 EUR.

V primeru, da imate v povezavi z davčnimi spremembami vprašanja oziroma potrebujete dodatne informacije v zvezi z zgoraj navedenim, se lahko kadarkoli obrnete na našo ekipo izkušenih svetovalcev in z veseljem vam bomo pomagali.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

468 views0 comments

Recent Posts

See All

Komentarze


bottom of page