top of page

Nova pravila na področju DDV, ki veljajo s 1.7.2021 – Uvoz blaga

Updated: Nov 17, 2021

V predhodnem delu smo v članku Nova pravila na področju DDV, ki veljajo s 1.7.2021 – Dobave na daljavo opredelili davčno spremembo, ki je pričela veljati s 1. julijem 2021 in se nanaša na dobave blaga na daljavo končnim potrošnikom iz ene v drugo državo članico EU. V tretjem delu serije člankov »Nova pravila na področju DDV« bomo opredelili še eno od novosti pri dobavah blaga na daljavo, in sicer v zvezi s transakcijami uvoza blaga iz tretjih držav, ki niso del EU. Glavna sprememba, ki je doletela končne potrošnike v državah EU, je ukinitev oprostitve plačila DDV uvoza blaga iz tretjih držav v EU v majhni vrednosti (tj. vrednosti, ki ne presega 22 EUR).


Kakšne dobave so zajete v tem delu? Dobava uvoženega blaga na daljavo, pri čemer je blago uvoženo iz tretjih držav ali tretjih ozemelj, se nanaša na dobave blaga, ki ga odpošlje ali prevaža dobavitelj, ali nekdo za dobavitelja, vključno takrat, ko dobavitelj posredno sodeluje pri prevozu in pošiljanju tega blaga, in je prejemnik blaga lociran v državi članici EU.


Do 1. julija 2021 je bil uvoz blaga v EU običajno predmet DDV, vendar so bile plačila DDV oproščene pošiljke blaga, poslane prejemniku kot pismo ali paket, v skupni vrednosti do 22 EUR. Oprostitev pa ni veljala za alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke ter parfume in toaletne vode. Ta oprostitev, imenovana tudi olajšava za pošiljke z nizko vrednostjo, je bila namenjena razbremenitvi carin pred bremenom preverjanja velikih količin paketov za majhne zneske morebitnih davčnih prihodkov. Zakonodaja, ki je dopuščala tovrstno oprostitev, je bila namreč sprejeta v preteklosti, ko e-trgovanje še ni bilo tako razvito. Ker pa se je obseg e-trgovanja v zadnjih letih tako zelo povečal, je takšna oprostitev resno vplivala na izkrivljanje konkurence, saj so bili EU dobavitelji v slabšem položaju, ko so morali za vse dobave, ne glede na njihovo vrednost, obračunati DDV. Prav tako so bila prihodkov v obliki DDV iz tega naslova prikrajšane tudi davčne uprave v EU.


Kakšne so davčne spremembe s 1.7.2021?


S 1. julijem 2021 se torej odpravlja oprostitev plačila DDV za uvoz blaga iz tretjih držav v EU v vrednosti, ki ne presega 22 EUR. Za to blago je od zdaj prav tako potrebno obračunavati in plačati uvozni DDV. Slednji se glede na vrsto blaga obračuna po splošni stopnji 22 %, znižani stopnji 9,5 % oziroma posebni znižani stopnji 5 %. Znižane stopnje DDV veljajo npr. za nekatere prehrambne izdelke, zdravila, knjige. Blago, za katero velja znižana stopnja DDV, podrobneje določa Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost.


Kot do sedaj, pa po 1. juliju 2021 še vedno ostaja oprostitev plačila carine za blago v vrednosti do 150 EUR. Potrošniki velikokrat enačijo oziroma zamenjujejo plačilo DDV s plačilom carine, zato je potrebno posvetiti posebno pozornosti razlikovanju terminov pri uvoznih postopkih.

* *Razen blaga, za katerega veljajo trošarine v EU

Za uvoženo blago v vrednosti, ki ne presega 150 EUR in je s tem oproščeno plačila carine, sta zdaj na voljo tudi dva poenostavljena mehanizma za pobiranje uvoznega DDV:

  1. Eden je za spletne prodajalce in spletne trge/platforme, ki lahko DDV pobirajo neposredno od kupca in ta DDV prijavijo in plačajo v novem spletnem sistemu „vse na enem mestu“ (VEM) za uvoz (več o tem v prihodnjih člankih).

  2. Drugi je za izvajalce poštnih storitev in kurirske službe za prijavo in plačilo uvoznega DDV (posebne ureditve), v primeru da prodajalci ali trgi/platforme niso registrirani za uporabo sistema VEM za uvoz.


Za vse blago v vrednosti, ki ne presega 150 EUR in je kupljeno izven EU, s 1. julijem 2021 končni potrošnik ne plača dodatnih carinskih pristojbin, če se prodajalec registrira za uporabo novega sistema za prijavo in plačilo DDV ter uporablja sistem VEM za uvoz. Če se dobavitelj ne bo registriral za uporabo sistema VEM za uvoz, pa bo moral končni potrošnik plačati DDV ob uvozu.


Davčna sprememba, ki jo prinašajo nova pravila na področju DDV pri transakcijah uvoza blaga je torej ta, da morajo fizične osebe oziroma končni potrošniki s 1. julijem 2021 ob uvozu blaga - tudi blaga, ki ne presega vrednosti 22 EUR - plačati DDV in morebitne stroške zastopnika (npr. izvajalec poštnih storitev in storitev hitre pošte). Carinskih dajatev pa je blago, ki ne presega vrednosti 150 EUR, še zmeraj oproščeno plačila.


V naslednjem, četrtem delu serije člankov »Nova pravila na področju DDV«, vam podrobneje predstavljamo sistem „vse na enem mestu“ (VEM), ter nove razširitve omenjenega sistema.


V primeru, da imate v povezavi z davčnimi spremembami vprašanja, oziroma potrebujete dodatne informacije v zvezi z zgoraj navedenim, se lahko kadarkoli obrnete na našo ekipo izkušenih svetovalcev in z veseljem vam bomo pomagali.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

858 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page