top of page

Kako bo potekal izvoz in uvoz iz Združenega kraljestva po preteku prehodnega obdobja?

Updated: Nov 18, 2021

Na spletni strani vlade Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljevanju VB) so bile objavljene smernice za uvoz in izvoz blaga med VB in Evropsko unijo (v nadaljevanju EU) po koncu prehodnega obdobja, ki je trajalo od 1. februarja 2020 in se izteče s koncem leta 2020. Po izstopu Združenega kraljestva iz EU, natančneje od 1.1.2021, VB več ne bo del Carinske unije EU. Uvozni in izvozni postopki pa bodo podobni sedanjim postopkom med VB in tretjimi državami.


Ker zastoji pri pretoku blaga niso v interesu niti EU niti VB, omenjene smernice predstavljajo kratek vpogled v obveznosti, ki čakajo britanske uvoznike in izvoznike s 1.1.2021. Omenjeni dokument je namenjen družbam iz VB. Glede izvoza iz EU ni pričakovati posebnosti, vsi udeleženci pa si zagotovo želijo čim več poenostavitev pri uvozu iz VB. Omenjene smernice so v pomoč slovenskim družbam, ki imate v VB povezano družbo, in tudi vsem ostalim, ki poslujete z VB. Tako boste lažje razumeli, kaj čaka vašega partnerja iz VB v primeru poslovanja z vami, če je sedež vaše družbe v EU.


Glede izvoza iz VB ni večjih posebnosti, zato bomo v nadaljevanju na kratko predstavili možne uvozne postopke. Prva obveznost uvoznikov je pridobitev EORI številke, ki jo izda VB, v primeru da omenjene številke družba še nima. Pridobitev je možna tudi preko spleta na spletni strani.


Predvideni so štirje različni postopki pri uvozu blaga:

  • »Odložena deklaracija« – za standardno blago bodo lahko uvozniki za do 6 mesecev odložili oddajo popolne deklaracije in plačilo carinskih dajatev.

  • »Standardni uvozni postopek« – osnovni postopek, ki se bo uporabljal za uvoz vseh vrst blaga.

  • »Poenostavljena deklaracija« – namenjena predvsem poenostavljenemu uvozu nekaterega blaga, ki bo predmet nadzora (npr. kemikalij, hrane, trošarinskih izdelkov, živali, itd.).

  • »Tranzit« – namenjen družbam, ki bodo transportirala blago preko več teritorijev, ali pa bodo želela carinske obveznosti opraviti na drugi lokaciji, stran od meje.


Med postopki pri uvozu blaga obstajajo manjše razlike zaradi vsebine tovora, vendar vsi vsebujejo postopke, ki so navedeni v nadaljevanju:

  • Preverjanje, ali je za uvoz določene vrste blaga potrebna pridobitev uvoznega dovoljenja.

  • Za družbe ni nujno, da si priskrbijo carinskega zastopnika, vendar morajo v določenih primerih izpolniti nekaj zahtev. Za vse vrste uvozov je priporočljivo, da si uredijo račun za odlog plačila terjatev (ang. »duty deferment account«). Omenjeno bodo zahtevali tudi nekateri carinski zastopniki, v primeru, da se bodo odločili za sodelovanje z njimi.

  • V prenovljeni Tarifi (»UK Global Tariff«) lahko družbe preverijo stopnje dajatev za blago, ki bo predmet transakcije. Omenjeno lahko preverite v našem članku Kako se bodo spremenile carinske dajatve Združenega kraljestva z letom 2021?

  • V primeru, da bodo družbe poslovale brez carinskega zastopnika, si bodo morale urediti dostop do sistema CHIEF (»Customs Handling of Import and Export Freight«), ter si priskrbeti potrebno programsko opremo in opraviti tečaj za izpolnjevanje carinske deklaracije.


VB z raznimi poenostavitvami poskuša ohraniti postopke uvoza in izvoza iz EU čimbolj enostavne, kljub temu, da bodo ti postopki za obe partnerici tako VB kot tudi EU po novem bolj podobni uvozu in izvozu iz tretjih držav. Celotne smernice glede uvoza in izvoza iz VB lahko najdete tukaj. Spremljamo tudi objave EU, ki vam jih bomo predstavili v naših naslednjih člankih.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

411 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page