top of page

Kako se bodo spremenile carinske dajatve Združenega kraljestva z letom 2021?

Updated: Nov 18, 2021

Na spletni strani vlade Združenega kraljestva so bili objavljeni napotki o carinskih dajatvah, ki bodo v Združenem kraljestvu veljavne od 1.1.2021. Z dnem 31.12.2020 preneha veljati Skupna carinska tarifa Evropske unije, ki jo z dnem 1.1.2021 nadomešča Globalna carinska tarifa Združenega kraljestva (»UK Global Tariff«). Vlada Združenega kraljestva je novo Globalno carinsko tarifo Združenega kraljestva (v nadaljevanju »Tarifa«) pripravila tudi na podlagi različnih posvetovanj.


Hkrati je vsem zainteresiranim na voljo tudi orodje, kjer lahko preverite nove carinske dajatve, ki bodo veljavne od 1.1.2021. V orodju je na voljo tudi stolpec spremembe (»change«), ki navaja vrsto poenostavitve oziroma odstopanja od Skupne carinske tarife Evropske unije.

Združeno kraljestvo ukinja nekatere carinske dajatve (npr. za nekatere moke, vina…). Poenostavitve se odražajo predvsem pri zaokroževanju nekaterih carinskih dajatev navzdol in določitvi zgolj fiksnega odstotka carinske dajatve pri nekaterih primerih, kjer sedaj na izračun vplivalo tudi drugi dejavniki (npr. teža).


Vse uvoženo blago še vedno ostaja predmet carinskih dajatev, razen v primeru ugodnosti, ki izhajajo iz oprostitev, preferenčne sheme, ki pokriva predvsem afriške države ali trgovskih sporazumov. Omeniti velja, da nova Tarifa ne posega na druga področja, kot so druge uvozne dajatve vključno z DDV in uvozne omejitve (npr. protidampinške). Združeno kraljestvo bo prav tako ohranilo tarifne kvote na nekatere produkte in oprostitve povezane s COVID-19.


V kolikor izvažate v Združeno kraljestvo, lahko nove carinske dajatve preverite v zgoraj omenjenem orodju. Če imate kakršnakoli dodatna vprašanja, pa se lahko obrnete na našo ekipo izkušenih strokovnjakov, ki vam bo z veseljem pomagala.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

127 views0 comments
bottom of page