top of page

Oprostitev plačila DDV od dobav zaščitne in medicinske opreme

Updated: Nov 18, 2021

Od 1.5.2020 je v veljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju ZIUZEOP-A), ki vključuje tudi zakonsko podlago za oprostitev plačila davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) za dobavo blaga, potrebnega za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19.

Besedilo dopolnjuje in natančneje opredeljuje oprostitve, o katerih smo poročali že v članku: Carinska in DDV obravnava uvoza mask ter druge zaščitne opreme.

Oprostitev velja za dobave, pa tudi za pridobitve navedenega blaga znotraj Evropske unije (v nadaljevanju EU), ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

  • Gre za blago, ki ga določi Vlada RS oziroma kot ga opredeljuje Sklep Komisije EU 2020/491 z dne 3.4.2020.

  • Blago je namenjeno: 

- brezplačnemu razdeljevanju osebam, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, dano s strani organov in organizacij, ki so navedeni spodaj, oziroma 

- za brezplačno uporabo subjektom, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v zvezi z zdravstveno oskrbo oseb, ki jih je prizadela epidemija, pod pogojem, da blago ostane v lasti organov in organizacij, ki so navedeni v spodnji točki.

  • Blago je dobavljeno državnemu organu ali organizaciji, organu lokalne skupnosti, drugi osebi javnega prava ali drugi organizaciji, ki se šteje za dobrodelno organizacijo, ali je blago dobavljeno za račun teh organov in organizacij, ali blago iz druge države članice EU pridobi druga oseba za račun teh organov in organizacij.


V primeru, da se blago ne uporablja s strani oseb, ki so predhodno navedene, ali se uporablja za druge namene kot predhodno navedeno, se mora obračunati in plačati DDV. Zadnje ne velja, če se blago prenese na drugo organizacijo, ki je sama upravičena do ugodnosti oprostitve plačila DDV.

Dobavitelji pa imajo poleg omejitev glede uporabe oprostitve, tudi obveznosti poročanja o uporabi le-te. Davčnemu organu je potrebno predložiti mesečno poročilo o opravljenih dobavah, in sicer do zadnjega delovnega dne za pretekli koledarski mesec. Poročilo mora vsebovati naslednje podatke:

  • Identifikacijsko številko za namene DDV, naziv in naslov davčnega zavezanca (ki uveljavlja oprostitev).

  • Zaporedno številko, davčno številko ali identifikacijsko številko (če je identificirana za namene DDV) državnega organa ali organizacije, organa lokalne skupnosti, druge osebe javnega prava ali druge organizacije, ki se šteje za dobrodelno organizacijo, katerim je blago dobavljeno.

  • Tarifno številko kombinirane nomenklature carinske tarife blaga.

  • Vrednost, vrsto in količino blaga.

Davčni zavezanec se mora na računu sklicevati na člen, ki določa oprostitev, pridobiti izjavo kupca oz. upravičene osebe, da le-ta izpolnjuje pogoje, voditi evidence in omogočiti nadzor davčnemu organu.

Da kateri izmed dobaviteljev ne bi bil prikrajšan za uveljavljanje oprostitev, lahko davčni zavezanci popravljajo račune in na opisan način poročajo o oproščenih dobavah. To velja za dobave blaga od 13.3.2020 naprej, ki izpolnjujejo pogoje, vendar dobavitelji oprostitve niso aplicirali. Spremembe davčni zavezanci vključijo v obračun DDV za davčno obdobje, v katerem se popravijo taki računi. 


V primeru dodatnih pojasnil glede davčne obravnave dobave oziroma pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj EU so vam na voljo naši svetovalci, ki vam bodo z veseljem pomagali.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

735 views0 comments

Comments


bottom of page