Carinska in DDV obravnava uvoza mask ter druge zaščitne opreme

Updated: Dec 22, 2020

Evropska unija je 7. aprila 2020 v Uradnem listu EU objavila Sklep Evropske komisije, ki je bil sprejet 3. aprila 2020. Ob upoštevanju trenutnih razmer in ob pozivih večine držav članic EU, med prvimi tudi Slovenije, je Evropska komisija sprejela sklep, da se odobri uvoz blaga brez plačila uvoznih dajatev (carine) in brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) ob izpolnitvi določenih pogojev v obdobju od 31.1.2020 do 31.7.2020.


Ti pogoji so izpolnjeni, če:

  • je blago namenjeno brezplačnemu razdeljevanju osebam,

  • ki jih je prizadel izbruh epidemije COVID-19;

  • ki so izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo;

  • ter določenim organizacijam;

  • ali če blago ostane v lasti navedenih organizacij.


  • je blago namenjeno sprostitvi v prosti promet s strani navedenih organizacij ali v njihovem imenu s strani drugih odobrenih organizacij;


  • je blago uvoženo z namenom dajanja v prost promet s strani agencij za pomoč pri elementarnih nesrečah za zagotovitev lastnih potreb v obdobju, ko zagotavljajo pomoč;


  • blago ni namenjeno obnovi območij prizadetih v elementarnih nesrečah ali nadaljnjemu posojanju ali oddajanju v najem, ter nekaterim drugim uporabam, ki so podrobneje opredeljene v Sklepu.


Države članice EU so dolžne Evropsko komisijo do 30.11.2020 obvestiti o seznamu odobrenih organizacij, vrstah in količinah blaga, ki je oproščeno uvoznih dajatev in DDV-ja, ter zagotavljanju skladnosti z naštetimi pogoji.


Finančna uprava Republike Slovenije je na svoji spletni strani 1. aprila 2020 objavila natančnejši opis, ki poleg oprostitev vsebuje tudi običajno obravnavo uvoza mask in druge zaščitne opreme, vključno z navedenimi stopnjami DDV, uvoznimi dajatvami in šiframi iz Kombinirane nomenklature. Dne 6.4.2020 je objavila tudi omenjeni Sklep Evropske komisije s prilogami.


V primeru dodatnih vprašanj pa smo vam na voljo svetovalci A Tax International.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu), je namenjen samo informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Strokovno pravno svetovanje je potrebno pridobiti pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj, ki so posledica vsebine tega dokumenta.

169 views0 comments