MEDNARODNO POSLOVANJE

Poslovna strategija, ki je nam blizu, nas usmerja predvsem na mednarodno poslovanje, bodisi z izvajanjem storitev strankam s sedežem v tujini, ki poslujejo v Sloveniji, bodisi s svetovanjem domačim strankam, ki se odločajo za širitev v tuje države. Članstva v mednarodnih združenjih nam omogočajo, da sodelujemo s strankami z globalnim poslovnim interesom, saj z izmenjavo mnenj, znanja in izkušenj z drugimi člani tovrstnih združenj, pridobimo odličen vpogled v novosti na mednarodnem davčnem, finančnem, računovodskem in pravnem področju. Ker želimo slediti tudi domačemu trgu, smo aktivni člani AmCham - ameriške gospodarske zbornice. 

 

Ponosno lahko rečemo, da smo člani AGN international. AGN international je združenje samostojnih in neodvisnih računovodskih in svetovalnih podjetij s celega sveta. Člani AGN zagotavljamo računovodske, finančne in svetovalne storitve. AGN ne opravlja storitev za stranke svojih članov, ampak jih izvajamo člani sami. Člani AGN nismo zavezani k medsebojnemu sodelovanju ali kakršnemukoli zastopstvu. Prav tako ne odgovarjamo za (ne)izvedene storitve drugih članov.

Na prvo mesto postavljamo visoke standarde in storitve za svoje stranke. AGN international je sestavljen iz petih regij. Regijsko in globalno člani sodelujemo, da dosegamo pričakovanja strank ter, da izboljšamo storitve strank z deljenjem izkušenj in znanja, z razumevanjem trga in želja strank s čezmejnimi zahtevami. 

Že od ustanovitve našega podjetja smo ponosni člani zbornice AmCham Slovenija, ki je poslovna skupnost priložnosti in optimizma. Je ekosistem človeških povezav za prihodnost in sinapsa naprednega razmišljanja. So ena izmed najbolj aktivnih mednarodnih poslovnih skupnosti v Sloveniji, ki združuje več kot 350 slovenskih in mednarodnih podjetij, ki skupaj zaposlujejo več kot 66.000 ljudi in ustvarijo več kot 16 milijard evrov prihodkov. Skupaj z njimi si prizadevamo soustvariti boljše poslovno in življenjsko okolje v Sloveniji.

V AmCham Slovenija skozi razvejano mrežo članov iz različnih panog povezujejo znanje z vplivom in delujejo kot glas slovenskih in mednarodnih podjetij.

Prav tako smo člani Slovensko-nemške gospodarske zbornice, ki nam omogoča povezovanje z raznimi nemškimi podjetji, prav tako pa s tem širimo naš svetovni doseg.

Slovensko-nemška gospodarska zbornica je od svoje ustanovitve leta 2006 prvi naslov za nemška podjetja in združenja glede informacij o slovenskem trgu in prvi naslov za slovenska podjetja ter združenja glede informacij o nemškem trgu. 

Logotip_AHK_%C4%8Dlan_2020_edited.png

A TAX INTERNATIONAL D.O.O.

Beethovnova ulica 4

1000 Ljubljana  |  Slovenija

P   + 386 /0/1 200 98 40

F   + 386 /0/5 914 27 38  

a_tax_international (003).png

@2016 A Tax International. Vse pravice pridržane