top of page

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val epidemije

Updated: Nov 18, 2021

Državni zbor Republike Slovenije (nadaljevanju Državni zbor RS) je dne 9.7.2020 sprejel besedilo Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (v nadaljevanju ZIUPDV).


Glede na prvotni predlog, ki je bil sprejet s strani Vlade RS dne 29.6.2020, so bile sprejete spremembe nekaterih členov. Obsežnejša sprememba je zlasti dopolnitev 15. člena ZIUPDV, ki je umeščen v 2. poglavje zakona in ureja »Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene«.

Glede na prvotno predlagano besedilo, ki je ločevalo zgolj med karanteno, odrejeno iz razloga prehoda meje in karanteno zaradi stika z okuženo osebo, s strani Državnega zbora RS sprejet predlog ločuje in obravnava več različnih situacij, ko je delavcu lahko odrejena karantena.


Višina nadomestila plače v primeru odrejene karantene, se tako lahko razlikuje glede na to, ali je bila delavcu karantena odrejena zaradi odhoda v državo, ki je na zelenem ali rumenem seznamu, ali zaradi odhoda v državo na rdečem seznamu. Pri odhodu v slednjo, delavec sploh ni upravičen do nadomestila plače v času odrejene karantene, razen kadar so bile razlog za odhod v tako državo določene osebne okoliščine, ki jih zakon taksativno našteva. V tem primeru delavcu pripada nadomestilo v višini, kot je z ZDR-1 določeno za primer višje sile, tj. 50%. Nadalje zakon ločuje med situacijo, ko je karantena odrejena zaradi stika z okuženo osebo, do katerega ni prišlo med opravljanjem dela za delodajalca od situacije, ko je do stika z okuženo osebo prišlo v okviru opravljanja dela za delodajalca. V prvem primeru ima delavec pravico do nadomestila v višini 80%, v drugem pa pravico do nadomestila plače, ki bi jo prejel, če bi delal. Prav tako 15. člen zdaj ureja tudi karanteno, odrejeno v povezavi z javnim uslužbencem, ki izvaja naloge delodajalca v tujini ali zaradi napotitve oz. premestitve na delo v tujino.


Besedilo omenjenega zakona je bilo poslano še Državnemu svetu. Pričel bo veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu RS, z izjemo določb od 2. do 12. člena (tj. Povračilo nadomestila plače delavcem, ki so na začasnem čakanju na delo), ki bodo veljale retroaktivno od 1.7.2020 dalje.


Predlog ZIUPDV, kot ga je sprejel Državni zbor RS, lahko najdete na tej povezavi.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

22 views0 comments

Comments


bottom of page