top of page

Zakaj digitalizacija večkrat ni uspešna? Preverite 5 razlogov za to

Updated: Nov 17, 2021

Digitalna preobrazba je že nekaj časa precej prisotna tema v poslovnem svetu. Z digitalno preobrazbo si številna podjetja prizadevajo za povečanje produktivnosti, učinkovitosti ter dobička. V preteklem letu in pol, ki ga je zaznamovala predvsem pandemija COVID-19, pa je digitalna preobrazba postala ključnega pomena za preživetje veliko organizacij. Podjetja so bila prisiljena spremeniti način poslovanja zaradi izrednih razmer in raznih vladnih omejitev. Digitalna preobrazba je tako dobila veliko večji pomen kot pa preprosta poenostavitev in racionalizacija delovnih procesov. Tako se je uvrstila na seznam prioritet veliko organizacij.

Vir: Everest Group, 2019

Po podatkih raziskovalnega podjetja Everest Group ter svetovalnega podjetja Boston Consulting Group je več kot 70 % podjetij neuspešnih v doseganju željenih poslovnih rezultatov pri digitalni preobrazbi, na kar vpliva veliko različnih dejavnikov.


V nadaljevanju predstavljamo le nekaj ključnih razlogov zakaj je digitalna preobrazba v tako veliki meri neuspešna.


1. Nejasne opredelitve ciljev in napačno razumevanje pomena digitalne preobrazbe


Preden začnete z aktivnostmi digitalnega preoblikovanja, se je zelo pomembno vprašati, kaj digitalna preobrazba pomeni za vašo organizacijo, in kaj želite z njo doseči. Digitalna preobrazba je namreč zelo široko področje dela, in cilji se lahko med sabo precej razlikujejo. Od avtomatizacije ročnega dela, oblikovanja uporabniške izkušnje, do uvedbe dela na daljavo, zmanjševanja stroškov, itn. Še bolj pomembno je razumeti, da je digitalna preobrazba sredstvo za doseganje ciljev, in sama po sebi ne predstavlja cilja.


Sicer se »določanje ciljev« sliši kot znan kliše sodobne organizacijske teorije, a je ta korak ključen za katerokoli obliko preobrazbe.

Mnogo podjetij napačno interpretira digitalno preobrazbo le kot nadgradnjo obstoječega IT sistema ali pa projekt IT oddelka. Resnica pa je precej drugačna. Za uspešno digitalno preobrazbo je potrebno imeti celovit in širok pogled na njen pomen v okviru poslovne strategije. Digitalna preobrazba pomeni preobrazbo poslovnega modela, kjer ima tehnologija ključno vlogo, in je naloga celotne organizacije.


2. Osredotočanje izključno na tehnologijo


Mnogo podjetij izbere napačen pristop do uvajanja digitalne tehnologije, predvsem zaradi nejasnosti pomena digitalne preobrazbe. Digitalna trasnformacija ne pomeni le uvajanja nove tehnologije, temveč zahteva spremembe na različnih področjih v podjetju. Podjetja, ki začnejo proces digitalizacije, želijo poslovati v tehnološko prijaznejšem okolju, vendar je veliko podjetij neuspešnih pri digitalni transformaciji. To je predvsem zaradi napačnega pristopa in osredotočenja izključno na izbrano tehnologijo. Hitro in preveč obsežno uvajanje tehnologije lahko večkrat privede do težav, saj porabi ogromno človeških virov in povzroči velike stroške. Poudariti je treba pomembnost trdne strategije sprememb, saj podjetja, ki pozabijo vključiti svojo poslovno kulturo in zaposlene, se hitro soočijo s težavami pri digitalni transformaciji.


Boljši pristop pri digitalni preobrazbi je ta, ki se začne z razumevanjem kako spremeniti poslovanje na način, da bi strankam in zaposlenim zagotovili boljše uporabniške izkušnje, nato pa se osredotočiti na uvajanje tehnologij, ki bodo zagotovile dodatne vrednosti. Postopno uvajanje tehnologije je učinkovitejši pristop za doseganje uspeha, saj je poleg nove tehnologije pomembno spremeniti tudi miselnost v podjetju.


3. Predanost vodstva


Ljudje so po naravi nenaklonjeni spremembam, zato je ključna vloga vodstva sprememba miselnosti zaposlenih. Vodstvo mora trdno stati ob zastavljeni strategiji digitalne preobrazbe. Njihova zavzetost kaže, kako nujne so spremembe. Skrb vodstva je v veliki meri njihova sposobnost za uresničevanje te strategije, zato se soočajo z dilemami, kam usmeriti svojo energijo. Dejstvo je, da digitalne strategije in izvedbe ni več mogoče obravnavati ločeno ali ločevati po delih, zato se jima je potrebno zaradi digitalnih pritiskov prilagajati istočasno, da bi dosegli želen uspeh. Pri tem je ključno zavedanje, da nove tehnologije običajno zahtevajo spremembo miselnosti. Namesto strogih pravil in predpisov potrebujete prožno in dinamično delovno okolje, ki sprejema spremembe.


Vodstvo mora biti prisotno med celotnim postopkom in biti seznanjeno z vsakim korakom. Spremljati mora napredek in ugotavljati, ali so zastavljeni cilji doseženi. Vodstvo se ne sme le zavedati, kaj se dogaja v njihovem podjetju, temveč se mora posvetiti procesu in sodelovati pri najpomembnejših dejavnostih.


4. Pomanjkanje strokovnega znanja


Pomanjkanje strokovnega znanja o digitalni preobrazbi vodi do kritičnih pomanjkljivosti, kot so slabi cilji, pomanjkanje skladnega načrta in neustrezna razporeditev virov. Zaradi tega se velikokrat celoten potek digitalne preobrazbe sesuje. Pri projektih digitalne preobrazbe se mnogo podjetij zlahka prepusti novim trendom in tehnologijam, hkrati pa pozabijo, da so gonilna sila digitalne preobrazbe predvsem ljudje.

Vir: McKinsey

Z novimi tehnologijami in pristopom do dela se pojavlja tudi potreba o dodatnem izobraževanju o uporabi tehnologije, kar velja tako za vodstvo kot za zaposlene v podjetju. Oboji morajo razumeti potencial izbrane tehnologije, ter zakaj se lahko ta uporabi. Najpogostejša težava, ki se pri tem pojavlja, je primanjkljaj časa ter volje zaposlenih, da poslovanje prenesejo na nove platforme in tehnologije.


Ena od možnih rešitev je pridobitev poslovnega partnerja, ki s pravimi strokovnjaki prispeva k digitalni preobrazbi. Medtem ko se zaposleni ukvarjajo z vsakodnevnimi nalogami, vam zunanji svetovalec pomaga poiskati dejavnosti, ki so ključnega pomena, vam zagotovi objektivno stališče, ter prepreči zamude in napake. Hkrati pa odpravi težave povezane s tehnologijo, na katere boste naleteli na poti digitalne preobrazbe.


5. Nerazumevanje potreb strank


Digitalna preobrazba lahko vsako podjetje dvigne na novo raven le, če je narejena v dobro podjetja ter svojih strank. Podjetja morajo razumeti potrebe svojih strank, zato naj pri svojih kupcih preverijo, ali so zadovoljni z dostavljenimi storitvami in kakšne spremembe pričakujejo v prihodnosti, in to še preden sploh začnejo z digitalno preobrazbo. Mnogo podjetij meni, da bodo lahko z digitalno preobrazbo izboljšala izkušenje svojih strank. Te prednosti pa so možne le, če stranke sprejmejo te nove digitalne izkušnje. Kot pojasnjuje poročilo tehnološkega podjetja IBM, precejšen del potrošnikov ni navdušenih nad digitalno preobrazbo. Po podatkih omenjene raziskave je več kot polovica vodstvenih delavcev podcenilo vlogo generacijskih razlik pri digitalnem sprejemanju, mnogokrat pa pobude digitalnih izkušenj niso izpolnile pričakovanj strank. Uspeh je seveda odvisen od tega, kako stranke sprejmejo nove načine sodelovanja in sklepanja poslov. Za uspešne digitalne izkušnje strank morajo podjetja ustvarjati izkušnje, ki rešujejo temeljne probleme kupcev. Podjetja morajo svoje inovacije predstaviti tudi na trgu, tako da jasno poudarijo prednosti za kupce, kar pa lahko zahteva tudi strategijo uvajanja, ki vključuje načrte za različne segmente strank.

Vir: McKinsey

Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

86 views0 comments

Σχόλια


bottom of page