top of page

Prenos pristojnosti v zvezi s postopki skupnega dogovarjanja

Updated: Nov 18, 2021

Postopek skupnega dogovora ali t. i. MAP (ang. Mutual agreement procedure) je že uveljavljen način za razreševanje sporov med davčnim zavezancem in različnimi davčnimi upravami. Spori se namreč ne nanašajo več samo na nasprotja med davčnim zavezancem in njegovo davčno upravo, ampak tudi na nesoglasja med samimi davčnimi upravami. Gre za postopek, v katerem se različne davčne uprave držav članic OECD posvetujejo glede reševanja sporov o uporabi konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Postopek je mogoče uporabiti za odpravo dvojnega obdavčevanja, do katerega bi lahko prišlo tudi zaradi prilagajanja transfernih cen.


V skladu z 256. členom Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2) lahko postopek skupnega dogovarjanja sproži davčni zavezanec, ki se šteje za rezidenta Republike Slovenije. To stori z vložitvijo zahteve z vsemi prilogami, kadar meni, da so (ali bodo) odločitve oziroma dejanja davčnega organa ali davčnega organa druge države povzročile obdavčenje, ki ni v skladu z mednarodno pogodbo. Zahteva za začetek postopka skupnega dogovarjanja mora biti pripravljena v skladu z 256.b členom ZDavP-2. Postopek skupnega dogovarjanja se začne, ko pristojni organ ugodi zahtevi za začetek postopka skupnega dogovarjanja, in če se pristojni organ druge države strinja s tem postopkom.


S 1. julijem 2020 je Ministrstvo za finance pristojnosti v povezavi z opravljanjem nalog v zvezi s postopkom skupnega dogovarjanja preneslo na Finančno upravo Republike Slovenije. To vključuje vse naloge, ki se vodijo na podlagi zahteve davčnega zavezanca v zvezi s/z:

2. mednarodnimi pogodbami o izogibanju dvojnega obdavčenja, ki obvezujejo Slovenijo, natančneje vse naloge, ki se vodijo na podlagi zahteve davčnega zavezanca iz določb mednarodnih pogodb.


Slovenski davčni zavezanec lahko zahtevo odda elektronsko preko portala eDavki kot lastni dokument. Zahtevo lahko odda tudi osebno ali po pošti, in sicer na naslov Finančne uprave Republike Slovenije, Generalni finančni urad, katerega sedež je na Šmartinski cesti 55, 1000 Ljubljana.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page