Odložitev rokov za poročanje v okviru DAC6

Updated: Dec 22, 2020

Zaradi velikih motenj, ki jih je pandemija COVID-19 povzročila pri delovanju poročevalcev in finančnih institucij, je Evropska komisija prejela več pozivov za odložitev poročanja. Že v začetku junija 2020 je zato pripravila predlog Direktive Sveta (EU) 2020/876 o spremembi Direktive 2011/16/EU (v nadaljevanju Direktiva).


Evropski parlament je Direktivo potrdil 19. junija 2020, v veljavo pa je stopila 27. junija 2020. Direktiva državam članicam omogoča, da do 6 mesecev odložijo roke za poročanje in izmenjavo podatkov o čezmejnih aranžmajih.


Finančna uprava Republike Slovenije je objavila novico, da bo Direktiva v slovenski pravni red prenesena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. Omenjeni zakon namreč že vsebuje vse določbe o poročanju.


Datum za poročanje o obstoječih aranžmajih, ki so se začeli izvajati med 25. junijem 2018 in 30. junijem 2020, se tako zamika z 31. avgusta 2020 na 28. februar 2021. Za poročanje o novih aranžmajih ostaja 30-dnevni rok, vendar začne teči šele 1. januarja 2021 namesto 1. julija 2020. Ker omenjeni 30-dnevni rok velja tudi za vse aranžmaje, ki se bodo začeli izvajati med 1. julijem 2020 in 31. decembrom 2020, to pomeni, da bo o njih potrebno poročati najkasneje do 30. januarja 2020. Datum za prvo izmenjavo podatkov o aranžmajih pa se zamika z 31. oktobra 2020 na 30. april 2021.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu), je namenjen samo informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Strokovno pravno svetovanje je potrebno pridobiti pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj, ki so posledica vsebine tega dokumenta.

83 views0 comments