Odložitev rokov za poročanje v okviru DAC6

Updated: Jul 31

Zaradi velikih motenj, ki jih je pandemija COVID-19 povzročila pri delovanju poročevalcev in finančnih institucij, je Evropska komisija prejela več pozivov za odložitev poročanja. Že v začetku junija 2020 je zato pripravila predlog Direktive Sveta (EU) 2020/876 o spremembi Direktive 2011/16/EU (v nadaljevanju Direktiva).


Evropski parlament je Direktivo potrdil 19. junija 2020, v veljavo pa je stopila 27. junija 2020. Direktiva državam članicam omogoča, da do 6 mesecev odložijo roke za poročanje in izmenjavo podatkov o čezmejnih aranžmajih.


Finančna uprava Republike Slovenije je objavila novico, da bo Direktiva v slovenski pravni red prenesena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. Omenjeni zakon namreč že vsebuje vse določbe o poročanju.


Datum za poročanje o obstoječih aranžmajih, ki so se začeli izvajati med 25. junijem 2018 in 30. junijem 2020, se tako zamika z 31. avgusta 2020 na 28. februar 2021. Za poročanje o novih aranžmajih ostaja 30-dnevni rok, vendar začne teči šele 1. januarja 2021 namesto 1. julija 2020. Ker omenjeni 30-dnevni rok velja tudi za vse aranžmaje, ki se bodo začeli izvajati med 1. julijem 2020 in 31. decembrom 2020, to pomeni, da bo o njih potrebno poročati najkasneje do 30. januarja 2020. Datum za prvo izmenjavo podatkov o aranžmajih pa se zamika z 31. oktobra 2020 na 30. april 2021.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu), je namenjen samo informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Strokovno pravno svetovanje je potrebno pridobiti pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj, ki so posledica vsebine tega dokumenta.