top of page

Novosti pri elektronskemu vročanju preko portala eDavki

Updated: Nov 18, 2021

Vročanje dokumentov je zelo pomembno, saj pomeni prenos dokumenta od organa (Finančne uprave Republike Slovenije, v nadaljevanju FURS) k zavezancu. Z vročitvijo se zagotovi seznanitev zavezanca s samo vsebino dokumenta, prav tako pa z vročitvijo prične teči rok za opravo pravnih dejanj.


Dokumenti so s strani FURS praviloma pripravljeni v elektronski obliki, elektronsko podpisani z digitalnim potrdilom ali faksimilom. Tako pripravljene dokumente FURS potem vroči dotični osebi, v fizični ali elektronski obliki.


Vročanje dokumentov v elektronski obliki poteka preko portala eDavki (s storitvijo eVročanje), za razliko od vročanja dokumentov v fizični obliki, ki poteka po pošti ali kurirju, na kraju samem.


FURS je dne 4.6.2020 objavila posodobljen seznam dokumentov, ki so tehnično prilagojeni na storitev eVročanje. Med drugim so po novem tovrstnemu načinu vročanja prilagojeni tudi naslednji dokumenti:


  • 01-1.17 - Akontacija dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti;

  • Odločba za opuščeno odtegnitev in izplačilo davčne izvršbe na denarne prejemke delodajalca oz. izplačevalca;

  • Odločba za opuščeno odtegnitev in izplačilo davčne izvršbe na denarna sredstva banke oziroma hranilnice ter

  • Odločba za opuščeno odtegnitev in izplačilo davčne izvršbe dolžnikovega dolžnika.


Celoten seznam dokumentov, ki so trenutno tehnično prilagojeni na storitev eVročanje najdete na naslednji povezavi.


Način vročanja dokumenta konkretnemu zavezancu s strani FURS-a je odvisen od tega, ali je zavezanec vključen v storitev eVročanje ali ne. V skladu z veljavno zakonodajo je obvezno elektronsko vročanje predpisano za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Vključitev ostalih fizičnih oseb v storitev eVročanja pa je prostovoljna. Fizična oseba se lahko v portal eDavki prijavi z oddajo obrazca eVročanje-POS.


Zavezanci pa si lahko na podlagi pooblastila uredijo tudi pooblaščenca za vročanje, pri čemer je obseg pooblastila lahko različen (lahko je pooblastilo dano za enkratno, točno določeno zadevo, za določene podskupine ali skupine, najširši obseg pa predstavlja splošno pooblastilo za vročanje, ki omogoča pooblaščencu prevzem vseh dokumentov za zavezanca).


V primeru dodatnih vprašanj glede vročanja dokumentov se lahko obrnete na našo ekipo strokovnjakov, ki vam bodo z veseljem pomagali.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

29 views0 comments

Comments


bottom of page