top of page

Kaj morajo vedeti mentoriranci, da bodo s svojim mentorjem dosegli zastavljen cilj?

Updated: Nov 18, 2021

Zelo pomembno je, da imamo pri svojem profesionalnem razvoju nekoga, ki nam pri tem pomaga, nas usmerja in seveda tudi spodbuja, ko je težko. Če imamo v službi ali splošno v življenju tako osebo, nam lahko pomaga pri strokovnem in osebnem razvoju. Vsekakor pa nam to lahko pomaga pri predaji znanja naslednikom in pri odnosu z ostalimi sodelavci oz. poslovnimi partnerji.

V današnjem času se veliko ljudi poslužuje mentoriranja in coachinga, ki sta 2 različna načina za doseganje željenih rezultatov. Katerega načina se bomo poslužili, je odvisno predvsem od vrste naših izzivov in postavljenih ciljev. Mentor je nekdo, ki nam pomaga na začrtani poti, nas vodi, usmerja z nasveti, zgledom in idejami. Od njega pridobivamo znanje, izkušnje ter praktične nasvete, kako nekaj narediti oz. izpeljati.

Na drugi strani imajo nekatere osebe s specifičnimi izzivi pogosto več koristi od t. i. trenerja oz. coacha, kot od mentorja. Coach je oseba, ki lahko pomaga pri uspešnosti reševanja točno določenega izziva. Izraz coaching ima veliko različic interpretacije, v enostavnejši obliki povedano pa je to metoda, ki omogoča spremembo prek vedenjske, čustvene in kognitivne rasti, ter je usmerjena v nek specifičen cilj.

Med mentoriranjem in coachingom so seveda razlike – v načinu dela in končnih rešitvah. Na drugi strani je coach nekdo, ki nam ne poda točno določenih informacij in navodil kako nekaj rešiti ali doseči, ampak nam pomaga, da se to naučimo sami, in na ta način osebnostno (in poslovno) rastemo. Coach nam tako pomaga, da z njegovo pomočjo poiščemo odgovore, ki so znotraj nas, in so plod lastnega miselnega procesa in razvoja. Mentor pa nam lahko pomaga, da se ne učimo na svojih napakah, ampak na napakah in dobrih praksah drugih. Tako nam pomaga, da na svoji poti naredimo čim manj nepotrebnih napak, na ta način pa tudi lažje in hitreje pridobimo ustrezna znanja ter izkušnje.

V nadaljevanju članka se bomo osredotočili na proces mentoriranja.

O pomenu mentorstva sta za Harvard Business Review pisala tudi Vineet Chopra in Sanjay Saint, kjer sta v članku opisala, kako si predstavljata odnos med mentorjem in mentorirancem. V članku sta se osredotočila predvsem na okolje v medicinski stroki, ampak njuni zaključki veljajo in so uporabni za prav vsa področja. Izpostavila sta odnos med mentorjem in mentorirancem, ki ne izhajata nujno iz istega delovnega okolja. A kljub temu so navodila uporabna in ključna za vse vrste mentorstva.


Po njunem mnenju je odnos med mentorjem in mentorirancem kot tango med starejšo in mlajšo osebo. Primerjava se namreč sklada z definicijo plesa – koordinacija in usklajenost med obema udeleženima osebama je ključna za uspeh. Večino člankov se osredotoča predvsem na mentorja, zato sta se odločila, da bosta v tem članku izpostavila položaj mentoriranca, saj je tudi od njega odvisen uspeh mentoriranja. Brez primernega pristopa do mentoriranja je lahko njegov uspeh ogrožen. V nadaljevanju izpostavljamo 6 ključnih navad, ki bi se jih morali držati mentoriranci, če bi radi od svojega mentorja in procesa mentoriranja odnesli največ.

1. Jasno izpostavite kaj potrebujete

Na svojih delovnih mestih veliko ljudi izpostavi željo in potrebo, da potrebujejo mentorja. A le malo jih ve, kako do tega pravilno pristopiti. Eden izmed korakov je ta, da najprej določite kakšno vodenje sploh potrebujete. Nekateri mentoriranci potrebujejo dolgoročno podporo, drugi le za določeno aktivnost oz. nasvet.


Včasih je za mentoriranca dovolj le to, da ima vplivnega mentorja. To pomeni, da jim ta oseba s svojim vplivom pomaga priti do uporabnih vsebin, oseb, kontaktov, povezav, ipd.

2. Izberite pametno

Prvo morate ugotoviti, kaj zares hočete. Šele nato se lahko lotite iskanja prave osebe, ki bi bila vaš mentor. To je podobno, kot izbira življenjskega partnerja – izbira mentorja vpliva na 95% uspeha in sreče.


Začnete lahko tako, da identificirate uspešne posameznike, ki so vam všeč, jih spoštujete in jim zaupate. Poleg poslovnih dosežkov te osebe lahko upoštevate tudi njegove osebnostne značilnosti, kot so altruizem, ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, ter potrpljenje, itd.


Pomembno je, da si najdete mentorja, s katerim se lahko poistovetite, ki deli vaše cilje in razume vaše prioritete. Pri tem se je potrebno zavedati, da nekdo, ki je največji strokovnjak iz svojega področja, ni nujno najprimernejša oseba za to, da bo vaš mentor. Nasvet, ki ga dajeta avtorja je, da si mentoriranci najdejo za mentorja tako osebo, kot bi si tudi sami želeli nekoč postati. In seveda, oseba se mora z vlogo mentorja tudi strinjati.

3. Ne obljubljajte preveč, rajši dostavite (pre)več

Ne pozabite – mentor išče mentoriranca, ki bo dostavil tisto, za kar sta se dogovorila, ter da bo končal tisto, kar je začel. To je zlato pravilo mentorskega procesa, ki ga ni pametno ignorirati.


''Idealni mentoriranci'' si delijo nekatere skupne lastnosti, kot so: zagnanost, energičnost, organiziranost in osredotočenost. Prav tako sprejemajo povratno informacijo, obenem pa ostajajo iskreni in odzivni. Delujejo v skladu z integriteto, hkrati pa se zavedajo, da se obrestuje le trdno delo in žrtvovanje za tisto, kar si res želijo doseči.


Pomembno je, da ne obljubljajo preveč, ampak raje manj. To pomeni, da npr. obljubijo, da bodo neko stvar dostavili v roku tedna dni, to pa lahko dostavijo prej, kot obljubljeno. Vedno pa skrbijo za to, da je njihovo delo kakovostno pripravljeno, brez izgovorov zaradi pomanjkanja časa oz. kaj podobnega.


4. Upoštevajte čas svojega mentorja

Dobri mentorji so uspešni z razlogom – pametno upravljajo svoj čas in hkrati opravijo več nalog v določenem času. Kot mentoriranec se morate naučiti spoštovati njegov čas. Za uspešen mentorski proces je pomembno, da si pred vsakim srečanjem že vnaprej zastavite načrt. To pomeni, da vnaprej definirate teme, o katerih hočete debatirati, ter si za vsako srečanje posebej postavite cilje, ki bi jih radi dosegli. Pri komunikaciji se izogibajte dolgim in zakompliciranim elektronskim sporočilom z malo konkretnimi vprašanji. Priporočljivo je, da preko elektronske komunikacije zastavljate vprašanja tako, da bodo lahko na njih odgovorili z odgovori da ali ne, daljša vprašanja oz. razmišljanja pa prihranite za osebna srečanja. Kot je bilo že prej izpostavljeno, je čas vašega mentorja zelo dragocen, zato ga spoštujte in čimbolj izkoristite v danem trenutku, ne glede na to, ali je to osebno srečanje ali le spletna komunikacija.

5. Pazite se pasti

Tudi mentoriranci morajo pomagati svojim mentorjem, da jih ti lahko vodijo. Predvsem je to pomembno v primerih, ko se mentorji zmotijo, oz. dajo (ne)hote napačna vodila svojim mentorirancem. Tudi to lahko vpliva na (ne)uspeh mentorirancev, ne glede na to, ali so bila vodila namerno narobe izražena ali ne.

Niso vsi mentorji 100% zavezani k mentoriranju, oz. se lahko njihovi dobri nameni nekje na poti izjalovijo. Tudi mentoriranci morajo biti pripravljeni na to, in spremljati morebitne opozorilne znake, ki bi se lahko pojavili. Pri tem je potrebno imeti tudi rezervni načrt, kako v takem primeru ukrepati. V primeru, da vaš mentor postane ozko grlo, se dogovorite za roke, ki se jih bosta oba dosledno držala, ter se dogovorite, kako bosta postopala ob koncu teh rokov. V primeru, da mentor uporabi vaše ideje v svojo korist, oz. jih izkoristi, se boste morali poslužiti bolj drastičnih ukrepov. Prav tako morate biti previdni, da se izognete napačnim korakom, ki bi lahko ogrozili vaš končni uspeh.

V vsakem primeru avtorja priporočata, da se svojega mentorja ne izogibate, ko vam naloži težko nalogo, in obratno, da ga ne zasipate s številnimi vprašanji in raznimi sporočili.

Napačnim korakom, ki jih lahko naredijo mentoriranci, se je možno izogniti, če pozorno spremljajo sebe in mentorski proces, ter hkrati popravljajo napake, ki jih delajo.

6. Bodite angažirani in energični

Najboljši mentoriranci so tisti, s katerimi je zabavno sodelovati. So polni energije, ki jo delijo tudi med ostale. V službo prihajajo z navdušenjem in z željo, da bi stvari premaknili naprej. V takih primerih je bolj verjetno, da bodo mentorji pozitivno odgovorili na tako energijo. S tem v mislih se izogibajte pretiranemu pritoževanju nad ostalimi oz. nad določeno situacijo. Ko se težave pojavijo, jih vzemite kot priložnost za rast in kot novo priložnost, da v prihodnje naredite nekaj drugače.


Pri vsem skupaj je potrebno tudi zrelo sprejemanje povratnih informacij. Pri tem se izogibajte obrambni drži in se izognite temu, da bi mentorja postavili v položaj, kjer je on odgovoren za vašo situacijo ali trenutno stanje. Dober glas o osebi seže daleč, zato se ne pozabite zahvaliti tistim, ki so vam pomagali tlakovati pot do uspeha.

Za zaključek naj izpostavimo, da je odnos med mentorjem in mentorirancem dvosmeren, tako kot vsak drug odnos – formalen ali neformalen. Uspešni mentoriranci, ki dosegajo visoke rezultate, že od začetka vedo, kakšno pomoč potrebujejo, dogovorjene naloge pa opravijo pravočasno oz. pred rokom, dobro izkoristijo čas, ki jim ga nameni mentor, ter priznajo pomoč tistih, ki so jim na poti do uspeha pomagali. Če se boste držali nasvetov, ki smo vam jih predstavili, vaš uspeh zagotovo ne bo izostal.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

43 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page