top of page

Dopolnitev zakona o DDV

Updated: Nov 18, 2021

Obetajo se spremembe zakonodaje s področja DDV, ki prinašajo enotna pravila na podlagi skupnih predpisov Evropske unije. Dopolnitev zakonodaje naj bi začela veljati 1. julija 2021, prinaša pa poenostavitve nekaterih obveznosti za davčne zavezance pri trgovanju znotraj EU in pri prodaji uvoženega blaga iz tretjih ozemelj oziroma držav. Glavni namen sprememb je vzpostavitev enakovrednega položaja davčnih zavezancev iz EU s položajem davčnih zavezancev iz tretjih držav.


V preteklosti je bila že uvedena opcijska shema mini-VEM, tj. mini sistem vse na enem mestu, za opravljanje digitalnih storitev (telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve). Ta je vključevala unijsko ureditev za davčne zavezance s sedežem/podružnico v EU ter neunijsko ureditev za davčne zavezance brez sedeža/podružnice v EU. Shema je omogočala administrativno poenostavitev, tj. plačevanje DDV obveznosti za več držav EU prek poročanja v eni državi.


S 1. julijem 2021 bo omogočena opcijska uporaba naslednjih posebnih ureditev:

  • posebna ureditev za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v EU (neunijska ureditev VEM);

  • posebna ureditev za prodajo blaga na daljavo znotraj EU, za dobavo blaga v državi članici preko elektronskih vmesnikov, ki omogočajo dobavo, in za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki imajo sedež znotraj EU, vendar ne v državi članici potrošnje (unijska ureditev VEM);

  • posebna ureditev za prodajo na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga (uvozna ureditev VEM).

Razširitev uporabe posebne ureditve mini-VEM je del širših sprememb na področju DDV, saj se odpravlja tudi oprostitev DDV za uvoz blaga v skupni vrednosti do 22 EUR – po novem bo tako potrebno plačati uvozni DDV pri vseh pošiljkah ne glede na vrednost blaga, nad vrednostjo 150 EUR pa tudi uvozne dajatve.


Ena od pomembnejših novosti je, da se v določenih primerih prilagaja določbe v zvezi z določitvijo kraja obdavčitve blaga tako, da bodo sledile načelu obdavčitve v namembnem kraju (kjer se odpošiljanje ali prevoz kupcu konča). Omenjeno naj bi veljalo pri dobavah blaga na daljavo znotraj EU, ter tudi pri dobavah blaga na daljavo iz tretjih držav, kadar se uporabi neunijska ureditev VEM.


Trenutna poenostavitev za digitalne storitve, opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci (tj. fizičnim osebam), se po novem razširja tudi na dobavo blaga na daljavo, ob izpolnjevanju določenih pogojev. Pri tem morajo biti zavezanci pozorni na prag 10.000 EUR, saj začnejo s prekoračitvijo te vrednosti veljati drugačna pravila glede določanja kraja obdavčitve. Nad tem pragom pa bo zavezanem prav tako na voljo uporaba unijske ureditve VEM.


Uporaba neunijske ureditve VEM bo mogoča za digitalne storitve, opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci, pri katerih bo skladno s pravili kraj opravljanja storitev v državi članici EU. Unijska ureditev VEM se bo lahko poleg navedenih storitev uporabljala tudi za dobavo blaga na daljavo, uvozna ureditev pa samo za dobavo pošiljk do vrednosti 150 EUR, ki so iz tretjih držav odposlane pridobitelju v EU. Pri tem je treba biti pozoren, saj uporaba določenih kombinacij ureditev ne bo mogoča.


Nekaj sprememb bo tudi pri zavezancih, ki omogočajo uporabo elektronskega vmesnika (npr. spletni trg, platforma, portal ali podobno sredstvo). Za vse dobave blaga iz tretjih držav, ki bodo namenjene osebam, ki niso davčni zavezanci, realna vrednost pošiljke pa ne bo presegala 150 EUR, se bo štelo, da je »upravitelj« elektronskega vmesnika to blago prejel ali dobavil sam.


Prodajo blaga se razdeli na dve dobavi: prva je dobava dobavitelja iz tretje države elektronskemu vmesniku, druga dobava pa s strani elektronskega vmesnika osebi, ki ni davčni zavezanec. Prihajajoča sprememba zakonodaje odpošiljanje ali prevoz blaga za namene pravilnega določanja kraja dobave pripisuje drugi dobavi.


Dopolnitev zakona odpravlja tudi določene administrativne obremenitve. Od uveljavitve sprememb dalje bodo nekatere oprostitve DDV namreč mogoče tudi za nastajajoči okvir skupne varnostne in obrambne politike EU. Zaenkrat so tovrstne oprostitve DDV na voljo samo za misije v okviru zveze NATO.


Celotno besedilo z vsemi podrobnostmi sprememb ZDDV-1 lahko najdete na spletni strani eUprave.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

149 views0 comments

Σχόλια


bottom of page