top of page

Bonitetna hiša Fitch Ratings je potrdila obstoječo bonitetno oceno Slovenije

Updated: Nov 18, 2021

V petek, 17. julija 2020, je bonitetna hiša Fitch Ratings potrdila obstoječo bonitetno oceno Slovenije A s stabilnimi obeti. Gre za zadnjo od velikih treh bonitetnih hiš, ki je v času od začetka pandemije COVID-19 pa do danes potrdila dobro bonitetno oceno Slovenije. Prva je aprila bonitetno oceno Slovenije potrdila agencija Moody's (Baa1, pozitivni obeti), ki ji je v juniju sledila še agencija Standard & Poor's (AA-, stabilni obeti), o čemer smo že poročali v članku dne 29.6.2020.


Potrditev ocene pomeni priznanje močni politični in institucionalni učinkovitosti ter dobri osredotočenosti na razvoj zdravstva, izobrazbe in človeškega razvoja nasploh. Stabilni obeti pa odražajo predvsem odpornost gospodarstva na vplive COVID-19, kot posledica dobrega preteklega reševanja težav. Glede na pretekle fiskalne politike se pričakuje, da bodo po koncu krize zaradi COVID-19 fiskalni primanjkljaji odpravljeni.


Obenem Fitch Ratings Sloveniji napoveduje 7,1% padec BDP za leto 2020 in 4,9% rast BDP v letu 2021. Javnofinančni primanjkljaj naj bi v letu 2020 znašal 7,8% BDP, javni dolg pa naj bi narastel na 80,3% BDP. Pričakovan trend gibanja obeh kazalnikov za leto 2021 je ugoden. Agencija tudi ocenjuje, da je bančni sistem tokrat likvidnostno in kapitalsko ustrezen, kar omogoča učinkovit spopad s krizo. K ugodnim projekcijam pa so pripomogli tudi ukrepi, ki jih je v boju s COVID-19 sprejela trenutna vlada.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

21 views0 comments

Comments


bottom of page