top of page

Ali bo Robotska avtomatizacija procesov ključni del računovodsko-finančne funkcije?

Updated: Nov 17, 2021

Kot smo že pisali v enem izmed naših člankov (Ali ima vpeljava avtomatizacije delovnih procesov pozitivne učinke na naše poslovanje?) poznamo veliko prednosti vpeljave robotske avtomatizacije delovnih procesov (ang. »Robot Process Automation«, t.i. »RPA«), predvsem iz vidika časovne in finančne koristi za organizacije. Zaradi vse večje konkurence in sprememb na trgu pa se organizacije zmeraj bolj odločajo za optimiziranje poslovanja z uvedbo avtomatiziranih postopkov. Organizacije tako lažje rastejo, saj se z uporabo avtomatiziranih sistemov lažje in hitreje prilagajajo spremembam. Po najnovejših napovedih svetovnega raziskovalnega in svetovalnega podjetja Gartner bodo prihodki tehnologije RPA leta 2021 dosegli 1,89 milijarde dolarjev, kar je za 19,5 % več kot v letu 2020. Kljub gospodarskim pritiskom, ki so nastali zaradi pandemije COVID-19, pa se pričakuje, da bo trg RPA do leta 2024 še vedno naraščal po dvomestni stopnji, saj sta pandemija in posledična recesija povečali zanimanje za RPA v mnogih organizacijah. Do leta 2022 napovedujejo, da bo približno 90 % večjih organizacij uvedlo RPA zaradi pomembnosti digitalne okrepitve poslovnih procesov ter zmanjševanja ponavljajočega se ročnega dela.


V običajnem delovnem dnevu zaposleni porabijo približno 10-25 % časa za opravljanje ponavljajočih se nalog. Običajne procese, ki temeljijo na pravilih, je mogoče avtomatizirati za 70 – 80 %, kar pomeni, da se produktivnost lahko izboljša do 90 %, skladnost poslovanja (ang. »compliance«) pa se lahko poveča kar do 92 %. Tehnologije RPA dosegajo visoko stopnjo donosnosti naložb, te pa se lahko povrnejo v 9 – 12 mesecih. Na podlagi raziskave o avtomatizaciji, ki jo je opravil McKinsey Global Institute, se lahko popolnoma avtomatizira kar 42 % finančnih dejavnosti in delno avtomatizira nadaljnjih 19 %.

Uporaba RPA v financah in računovodstvu narašča zaradi učinkovitosti pri opravljanju vsakdanjih in ponavljajočih se nalog. Za opravljanje bolj zapletenih nalog pa jih je možno tudi integrirati z modeli strojnega učenja. Z uporabo RPA lahko organizacije povečajo hitrost opravljanja določenih procesov ter posledično zmanjšajo napake, ki so večinoma rezultat ročnega dela. Zaposlenim omogoča, da se osredotočajo na dejavnosti, ki imajo višjo dodano vrednost, s čimer se izboljšajo poslovni rezultati organizacije kot tudi zadovoljstvo zaposlenih. Ker se ročno urejanje podatkov zmanjša, se poveča kakovost in število pridobljenih podatkov, s tem pa se zmanjšajo tveganja za neskladnosti. Uvedba RPA poenostavi revizijske postopke, saj roboti RPA puščajo t.i. »digitalne dnevnike« vseh svojih dejavnosti in tako zagotovijo natančno revizijsko sled.

Prednosti RPA pri finančnih funkcijah pa vključujejo predvsem zmanjšanje operativnih stroškov ter povečanje skladnosti poslovanja z zmanjševanjem stopnje človeške napake. Zaposleni na področju financ se tako lahko bolj osredotočijo na strateške naloge, kot so poslovno načrtovanje in odnosi z vlagatelji oziroma strankami.


Robote RPA lahko naučimo upoštevanja predpisanih protokolov in postopkov za večjo skladnost in stroškovno učinkovitost. Večino računovodskih postopkov, kot so vodenje evidenc, knjiženje poslovnih dogodkov ter mesečno in letno poročanje, je mogoče avtomatizirati. Med ponavljajoča se opravila spadajo predvsem upravljanje odhodnih dokumentov (samodejno generiranje računov/naročil) in upravljanje prejetih dokumentov (zbiranje podatkov iz računov/naročil, ujemanje računov z naročilnicami, ujemanje naročil s ponudbami, usmerjanje računov za odobritve, izpolnjevanje in iskanje računov ter obdelava plačil).


Ker roboti RPA ustvarjajo zanesljive podatke na podlagi standardnih postopkov, se zmanjšajo problemi s skladnostjo pri avtomatiziranih postopkih. RPA lahko uporabimo za združevanje podatkov iz različnih virov v skupen sistem, na podlagi katerih uvedemo potrebne funkcije spreminjanja in opozarjanja za pravočasno odkrivanje napak.


Tudi dejavnosti poročanja je mogoče vsaj delno avtomatizirati z združevanjem RPA z moduli za obdelavo naravnega jezika (ang. »Natural Language Processing«, t.i. »NLP«). Za organizacije je predvsem koristna avtomatizacija regulativnega poročanja, kot na primer poročanje za davčne namene, saj so napake na tem področju lahko precej drage iz vidika stroškov in ugleda organizacije.


RPA lahko uporabimo tudi za analiziranje aktualnih finančnih trendov v organizaciji in raziskovanje trga za pripravo napovedi. Za izboljšanje natančnosti napovedi in uspešnosti poslovanja je potrebna primerjava med dejanskimi rezultati organizacije in napovedi na trgu. Potrebna je vključitev računovodskih bilanc v sisteme finančnega načrtovanja in izdelavo poročil o odstopanju, kjer se primerjajo dejanski rezultati z napovedanimi. Obe dejavnosti vključujeta zbiranje vhodnih podatkov, oblikovanje podatkov in združevanje v razumljivo obliko. RPA pri finančnem načrtovanju organizacijam omogoča hitrejše zagotavljanje napovedi in stalni posodobljen vpogled v najnovejše kapitalske izdatke, naložbe in računovodske izkaze.


Vzdrževanje robotov RPA pa je najpomembnejši izziv po uvedbi, saj osebe, ki so jih razvile, morda ne sodelujejo več na projektu, kode pa so lahko težko razumljive. Zato se organizacije ob spremembah tržnih razmer ali uredb glede poročanja lahko soočijo s problemom posodabljanja RPA. Čeprav bodo verjetno upravljale manjšo delovno silo, ki bo zagotovila kakovostnejše rezultate, pa bodo morali nameniti več časa za upravljanje in vzdrževanje robotov RPA.


Naši strokovnjaki iz področja financ, davkov, računovodstva, IT-ja in prava vam lahko pomagajo s svojim znanjem in veščinami glede financ, uspešnosti, IT sistemov in uredb, ter vaši organizaciji prinesejo dodano vrednost s podporo pri nadzoru nad stroški, optimizaciji procesov, povečanju donosnosti in upravljanju tveganj. Nudimo tudi rešitve podjetjem, ki se srečujejo z raznolikimi težavami, od čedalje slabše uspešnosti in zmanjšanega dobička iz poslovanja do krize zaradi denarnih težav in neposredne nevarnosti insolventnosti.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

72 views0 comments

Comments


bottom of page