Ali ima vpeljava avtomatizacije delovnih procesov pozitivne učinke na naše poslovanje?

Updated: Dec 22, 2020

Vpeljava robotske avtomatizacije delovnih procesov (Robot Process Automation, RPA) je primerna za vse organizacije, ne glede na velikost. Pogoj za avtomatizacijo je, da se določeni postopki v njihovih procesih ponavljajo. Vsi poznamo avtomatizacijo v proizvodnji, ki poteka s pomočjo robotov. Dandanes pa se robotizacija širi tudi na področja poslovnih procesov z uporabo informacijske tehnologije (IT). Vpeljava avtomatizacije omogoči zaposlenim, da več svojega delovnega časa namenijo aktivnostim, ki so vsebinsko pomembnejše in kreativnejše. To pomeni, da lahko s svojim delom več doprinesejo h končnemu uspehu podjetja. Z avtomatizacijo določenih procesov skrajšamo čas izvajanja določenih aktivnosti, ki se ponavljajo in so bile prej izvajane ročno. Z RPA so pred leti pričeli v bančništvu, zavarovalništvu ter podobnih finančnih institucijah, kjer je veliko procesov enoličnih in potekajo na podoben način. Danes se vedno bolj za tak način poslovanja odločajo tudi ostale organizacije, ki v optimizaciji vidijo veliko časovno ter posledično tudi finančno korist. Najlažje primere za avtomatizacijo najdemo znotraj računovodstva, financ, poročanja – tam, kjer se postopki periodično ponavljajo. Podjetja, ki so RPA uspešno vpeljala so med drugim tudi Siemens, Munich Re, Mitsubishi, Fujitsu in eBay.

Tak način optimizacije poslovanja postaja vedno bolj pomemben, saj so podjetja vedno bolj prisiljena v hitro prilagajanje spremembam na trgu. Zaradi hitrih sprememb bodo mogla biti podjetja vedno bolj agilna, prilagodljiva ter inovativna. To pomeni, da bodo mogla več časa posvečati pomembnim procesom, nepomembne ter enostavne procese pa avtomatizirati. Pomembna prednost za organizacije je tudi ta, da so lahko prihranki veliki, kar je najpomembneje pa je, da so lahko tudi merljivi. Na ta način lahko natančno sledimo svoji produktivnosti in uporabi internih resursov.

Z uporabo RPA lahko enostavno urejamo in spremljamo avtomatizirane procese, jih poenostavimo in pohitrimo, prav tako pa tudi zmanjšamo tveganja in napake, ki jih lahko povroči človeški faktor iz različnih vzrokov. S tem istočasno omogočimo zaposlenim, da opravljajo naloge, ki jih umetna inteligenca zaenkrat še ne more opravljati in jim omogočimo optimizirano uspešnost, saj jih ne obremenjujemo z nepotrebnimi ponavaljajočimi se procesi.

Pri identificiranju procesov in njihovi avtomatizaciji vam lahko pomaga tudi naša ekipa s strokovnim znanjem in informacijami.

Ta dokument in informacije, dostopne preko povezav v tem dokumentu so namenjene zgolj informiranju in ne predstavljajo strokovnega pravnega mnenja. Svetujemo, da si pred sprejetjem ali opustitvijo kakršnihkoli dejanj, ki izhajajo iz vsebine tega dokumenta, pridobite strokovno pravno mnenje.

119 views0 comments