top of page

Zamik uveljavitve ukrepov EU na davčnem področju zaradi epidemije Covid-19

Updated: Nov 18, 2021

Evropska komisija je 8.5.2020 predlagala odloga uveljavitve dveh že sprejetih davčnih novosti. Z zakasnitvijo se poskuša izogniti dodatni obremenitvi gospodarstva držav članic, ki se trenutno sooča s posledicami pandemije COVID-19.


Prvi odlog se nanaša na paket e-trgovanja na področju DDV, ki bi moral stopiti v veljavo 1.1.2021. Komisija je predlagala 6-mesečni odlog uveljavitve, z začetkom veljave 1.7.2021, s čimer bi davčnim zavezancem dali na voljo več časa, da se pripravijo na spremenjene predpise.


Drugi odlog pa je predviden za izmenjavo podatkov v okviru Direktive sveta (EU) 2018/822 glede avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča (v nadaljevanju DAC 6). Državam članicam bodo na voljo dodatni 3 meseci za izmenjavo informacij o finančnih računih rezidentov drugih držav članic. Prav tako bodo imele države članice dodatne 3 mesece za izmenjavo informacij o nekaterih čezmejnih aranžmajih.


Z ozirom na prihodnji razvoj pandemije COVID-19 je Evropska komisija predvidela možnost vnovičnega podaljšanja rokov za izmenjavo informacij v okviru DAC 6, in sicer za največ dodatne 3 mesece. Predlagani ukrepi se nanašajo samo na obveznosti poročanja in, ne glede na zamik le-teh, DAC 6 stopi v veljavo 1.7.2020. O aranžmajih, ki so predmet poročanja in bodo nastali v obdobju odloga, bo potrebno poročati ob koncu odloga. Enako velja tudi za podatke o finančnih računih.


Razlog za različni obdobji odloga izhaja iz dejstva, da izmenjava informacij v okviru DAC 6 poteka preko obstoječega informacijskega sistema, za izmenjavo informacij o e-trgovini pa sta potrebna prilagoditev informacijskega sistema in vzpostavitev novega na nivoju držav članic.

Evropska komisija še vedno ostaja zavezana boju proti davčnim utajam. Predlog je bil posredovan tako v Evropski parlament, kot tudi v Evropski svet. Komisija računa, da bosta obe omenjeni instituciji uveljavili predloge v najkrajšem možnem času, z namenom zagotovitve pravne varnosti vsem deležnikom.V primeru dodatnih vprašanj vam je na voljo tudi ekipa A Tax International.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page