top of page

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov prevoza in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Updated: Nov 17, 2021

Dne 28.7.2021 smo objavili novičko glede Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 114/21 z dne 15. 7. 2021 - v nadaljevanju Uredba).


Sporočamo, da se spremenjeni 3. člen navedene uredbe, ki se nanaša na povračila stroškov prevoza na delo in z dela za delojemalce, na katere se ne nanaša Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list RS, št. 88/21) začne uporabljati za mesec september 2021. Pri izplačilu septembrske plače v zasebnem sektorju se bo torej prvič treba ravnati po spremenjenem 3. členu Uredbe.


Nova Uredba določa osnovni znesek, do katerega se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo. Ta predpisuje, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela do višine 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu. Pri tem mora biti mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. Slednje je tisto prebivališče delojemalca, ki je najbližje mestu opravljanja dela, pri čemer obstajajo izjeme za delojemalce, ki prihajajo na delo iz več različnih prebivališč. Uredba določa tudi, da je pri izračunu povračila potrebno upoštevati »najkrajše običajne cestne povezave,« kjer se upošteva razdalja, in ne čas, ki bi ga delojemalec potreboval, da bi opravil razdaljo med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.


Nova uredba obenem določa tudi, da v kolikor znesek povračila stroškov za posamezni mesec znaša manj kot 140 evrov, se ta v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva. Omenjen znesek služi kot spodnja meja za obdavčitev povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela, pod pogojem, da je delojemalec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu in da je delojemalčevo običajno prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela. Omenjeno velja ne glede na to, ali delojemalec prejme ta dohodek iz naslova kilometrine, javnega prevoza ali nakupa vozovnic.


Spremembe Uredbe torej pomenijo, da so po novi ureditvi povračila stroškov za prevoz na delo in z dela do zneska 140 evrov neobdavčena, ne glede na vrsto prevoza, pod pogojem, da je delojemalec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu in da je delojemalčevo običajno prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela. Če je znesek povračila stroškov za prevoz na delo in z dela višji od 140 evrov, se znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, izračuna v višini 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.


V primeru, da ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila v privatne namene in mu delodajalec za tako uporabo zagotovi tudi gorivo, se povračilo stroškov prevoza na delo všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.


FURS pri tem opozarja, da se s spremembo Uredbe spreminja le davčna obravnava povračil stroškov prevoza na delo in z dela oziroma se spreminja le znesek, do katerega se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo. Uredba ne določa pravic in obveznosti delodajalcev in delojemalcev v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in z dela. Te pravice so določene v delovnopravnih predpisih, veljavnih kolektivnih pogodbah (na primer panožnih, podjetniških, na ravni delodajalca,…) ali pa v pogodbi o zaposlitvi med delojemalcem in delodajalcem.


Uredba je objavljena na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije, več pa si lahko preberete v podrobnejšem opisu, podanem s strani FURS z naslovom »Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja«, kjer so za lažje razumevanje navedeni tudi praktični primeri izračunov.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.80 views0 comments

Comentários


bottom of page