top of page

Uporaba turističnih bonov v Republiki Sloveniji

Updated: Nov 18, 2021

V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Ur.l.RS, št. 80/20, v nadaljevanju ZIUOOPE) in Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma (Ur.l.RS, št. 84/2020, v nadaljevanju Uredba) lahko, poleg svojega bona koristite tudi bon, ki je bil prenesen na vas.


Bon je prenosljiv med:

  • upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki);

  • zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi;

  • otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Bon ni prenosljiv med brati, bratranci, strici, prijatelji, itd.


V zvezi z unovčenjem »prenesenega« bona je Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) dne 17.6.2020 izdala obvestilo, v katerem je izrecno poudarila, da morajo imeti upravičenci, ki bodo pri ponudnikih storitev unovčevali prenesene bone, s seboj v nastanitvi, kjer bodo bon unovčili, podpisane izjave o prenosu bona. Omenjene izjave je torej potrebno izpolnjene in podpisane (s strani prenosnika) oddati na recepciji oz. pri ponudniku/turističnemu objektu, kjer boste bone koristili, ne pa jih pošiljati FURS-u oziroma prinašati tja.


Glede na napisano je torej zelo pomembno, da v zvezi z unovčevanjem prenesenih bonov postopate po naslednjih korakih:


1. Še pred odhodom na destinacijo izbrane nastanitve morate od vsakega prenosnika posebej pridobiti izpolnjeno izjavo, ki je Priloga 3 Uredbe (npr. od mame posebej, od babice posebej – v primeru, da boste imeli več prenesenih bonov), ki jo prenosnik tudi podpiše (izjava je dosegljiva na tej povezavi, v besedilu Priloga 3).


2. Na kraju nastanitve morate povedati, da želite unovčiti bone (npr. svojega in tudi na vas prenesene bone).


3. S seboj morate imeti identifikacijski dokument (npr. osebna izkaznica, potni list).


4. Receptorju oz. drugi pooblaščeni osebi nastanitvenega objekta morate predati izjavo(e) pod predhodno točko 1. ter izpolniti še obrazec »Potrditve unovčitve bona«, ki je priloga 1 Uredbe in ga najdete na tej povezavi, v besedilu Priloga 1). Omenjeni obrazec boste lahko prejeli tudi pri receptorju v nastanitvenem objektu.


5. Receptor oz. druga pooblaščena oseba nastanitvenega objekta bo na podlagi osebnega dokumenta in vseh predhodno navedenih obrazcev na svojem računalniku preko informacijskega sistema FURS unovčila bone.


V primeru, da bi imeli v zvezi s predhodno navedenim kakršnakoli dodatna vprašanja, je FURS objavil številko svojega klicnega centra za turistične bone, na katero se lahko obrnete, in sicer na telefonsko številko 08 200 1005.


V primeru dodatnih vprašanj so vam na voljo tudi naši svetovalci.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

78 views0 comments

Comments


bottom of page