top of page

Spremembe pri poročanju trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti

Updated: Nov 18, 2021

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 97, z dne 10.7.2020, je bil objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Zakon, ki bo stopil v veljavo 25.7.2020 in bo veljal že za leto 2020, vpeljuje zgolj prilagoditev obrazca trenutno veljavni zakonodaji.


Priloga popisni list, ki je namenjena navedbi ključnih podatkov, ki so potrebni za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, je bila dopolnjena z novim poljem. V omenjenem polju zavezanec navede, ali je pri navedenem finančnem instrumentu uporabljal finančni vzvod.


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI-A), ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 66, dne 5.11.2019, določa, da se ob pozitivni razliki med odtujitvijo in pridobitvijo izvedenega finančnega instrumenta v primeru trgovanja z vzvodom priznajo nižji normirani stroški.


Normirani stroški se priznajo v višini seštevka 0,25% od plačane vrednosti izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi in 0,25% od izplačane vrednosti izvedenega finančnega instrumenta ob odsvojitvi, vendar največ do višine pozitivne davčne osnove. Pred spremembo je bila višina priznanih normiranih stroškov enaka za vse načine trgovanja in je znašala 1%.


Nov obrazec že lahko najdete na portalu eDavki.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

50 views0 comments

Comments


bottom of page