top of page

Seznam medicinske opreme, ki je oproščena uvoznih dajatev in DDV-ja pri uvozu

Updated: Nov 18, 2021

Vlada Republike Slovenije je pripravila Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je bil 14.5.2020 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.


V priloženem seznamu je navedena oprema s tarifnimi številkami, za katero velja oprostitev plačila uvoznih dajatev in DDV-ja pri uvozu, o čemer smo podrobneje pisali v članku Oprostitev plačila DDV od dobav zaščitne in medicinske opreme ter v članku Carinska in DDV obravnava uvoza mask ter druge zaščitne opreme.


Seznam opreme:

 1. Oprema za zaščito ust in nosu (tarifne oznake: 4818 90 10, 4818 90 90, 6307 90 10, 6307 90 98, 9020 00 00);

 2. Rokavice (tarifne oznake: 3926 20 00, 4015 11 00, 4015 19 00, 6116 10 20, 6116 10 80, 6216 00 00);

 3. Zaščita za obraz (tarifna oznaka: 3926 90 97);

 4. Varovalna očala in ščitniki za oči (tarifni oznaki: 9004 90 10, 9004 90 90);

 5. Zaščitna oblačila (tarifne oznake: 3926 20 00, 4015 90 00, 4818 50 00, 6113 00 10, 61 13 00 90, 6114 20 00, 6114 30 00, 6114 90 00, 6210 10 10, 6210 10 92 00, 6210 10 98, 6210 20 00, 6210 30 00, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 32 10, 6211 32 90, 6211 33 10, 6211 33 90, 6211 39 00, 6211 42 10, 6211 42 90, 6211 43 10, 6211 43 90, 6211 49 00);

 6. Zaščita za obuvala (tarifne oznake: 3926 20 00, 3926 90 97, 4818 90 10, 4818 90 90, 6307 90 98);

 7. Zaščita za lase (tarifni oznaki: 6505 00 30, 6505 00 90);

 8. Operacijska pregrinjala (tarifne oznake: 4818 90 10, 4818 90 90, 5603 11 10, 5603 94 90, 6307 90 92);

 9. Medicinski respiratorji, ventilatorji, naprave za kisikoterapijo (tarifna oznaka 9019 20 00), naprave za zunajtelesno membransko oksigenacijo (ECMO) (tarifna oznaka 9018 90 84);

 10. COVID-19 testi, instrumenti in naprave za analizo vzorcev: kompleti za testiranje na osnovi imunoloških reakcij (tarifne oznake: 3002 13 00, 3002 14 00, 3002 15 00, 3002 90 90), diagnostični reagenti na osnovi testa nukleinske kisline s polimerazno verižno reakcijo (PCR) (tarifna oznaka: 3822 00 00), diagnostični 'in vitro' laboratorijski instrumenti in aparati (tarifna oznaka: 9027 80 80), kompleti za analizo vzorcev (tarifni oznaki: 9018 90 84, 9027 80 80);

 11. Vodno alkoholne raztopine in preparati za dezinfekcijo na osnovi alkohola (tarifne oznake: 2207 10 00, 2207 20 00, 2208 90 91, 2208 90 99, 3808 94 90);

 12. Vodikov peroksid (3%) in preparati za dezinfekcijo na njegovi osnovi (tarifni oznaki: 2847 00 00, 3808 94 90);

 13. RNA ekstraktorji (tarifna oznaka: 9027 80 80);

 14. Propil in izopropil alkohol in preparati za dezinfekcijo na njihovi osnovi (tarifni oznaki: 2905 12 00, 3808 94 90);

 15. Etri, eter-alkoholi, eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli, peroksidi alkoholov, peroksidi etrov, peroksidi ketonov (tarifna oznaka: 2909) in preparati za dezinfekcijo na njihovi osnovi (tarifna oznaka: 3808 94);

 16. Endoskopski aparati (tarifna oznaka: 9018 90 20);

 17. Termometri (tarifne oznake: 9025 11 20, 9025 11 80, 9025 19 00);

 18. Maske za prekritje celotnega obraza pri izvajanju neinvazivne ventilacije (tarifna oznaka: 9019 20 00).

Če se vam ob vseh podatkih še vedno porajajo vprašanja, se lahko obrnete na naše svetovalce, ki vam bodo z veseljem pomagali.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

876 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page