top of page

S 1. januarjem 2022 obvezno poročanje dveh novih spremenljivk v Intrastat poročanju za odpreme blaga

Updated: Nov 17, 2021

Uredba (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki uvaja obvezno izmenjavo mikropodatkov med državami članicami Evropske Unije. Ta določa, da bodo morale poročevalske enote o dobavah blaga v druge države članice EU (odprema blaga) skupaj z že predpisanimi podatki poročati še dve novi spremenljivki:


  • identifikacijska številka za DDV partnerja v državi članici pridobitve blaga znotraj EU:

ID partnerja je nacionalna identifikacijska številka za DDV trgovinskega partnerja v drugi državi članici EU, ki mu je bilo blago iz Slovenije dobavljeno (prejemnika blaga) in ne ID za DDV kupca, ki mu je bila izdana faktura za blago (pri tem pa obstajajo izjeme za posebne primere, kot so: tristranske dobave, konsignacijske dobave, dobave v lastno distribucijsko skladišče, oplemenitenje, dobava fizični osebi, primeri, ko ID številka prejemnika ni znana);

  • in država porekla blaga:

To polje je trenutno že obvezno na strani prejemov blaga, medtem ko bo za odpreme blaga izpolnitev tega polja postala obvezna z letom 2022. Država porekla je tista država, v kateri je bilo blago v celoti proizvedeno; če je pri izdelavi blaga sodelovalo več držav, pa se vpiše šifro tiste države, v kateri se je izvršila zadnja pomembna faza proizvodnega procesa (izdelave, obdelave, predelave, ipd.).


V spletni Intrastat aplikaciji je poročevalskim enotam sicer že omogočeno poročanje o novih podatkovnih elementih, ki je trenutno še prostovoljno in namenjeno tudi testiranju, medtem ko bo s 1. 1. 2022 to postalo obvezno.


Za vsa dodatna vprašanja glede Intrastat poročanja so vam na voljo naši strokovnjaki, ki vam bodo z veseljem svetovali ali pa namesto vas izvajali obveznosti, ki izhajajo iz Intrastat poročanja.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

75 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page