Priporočila FURSA o prihodnjem poslovanju z Združenim kraljestvom

Updated: Dec 22, 2020

Finančna uprava Republike Slovenije je na svoji spletni strani objavila kratko brošuro z informacijami o prihodnjem poslovanju z Združenim kraljestvom ter ''Kontrolni seznam pripravljenosti na Brexit''. Če trgujete z Združenim kraljestvom, se vam po koncu prehodnega obdobja, ki poteče s koncem tega leta, obetajo dodatne carinske formalnosti, ki bodo enake kot veljajo za tretje države.


Na naslednjih povezavah lahko najdete: Brošuro, kontrolni seznam, dodatne informacije pa na spletni strani Finančne uprave RS.

O napotkih, ki jih je Združeno kraljestvo objavilo za britanska podjetja, smo že pisali v članku Kako bo potekal izvoz in uvoz iz Združenega kraljestva po preteku prehodnega obdobja?, o novih carinskih dajatvah, ki bodo veljale v Združenem kraljestvu, pa v članku Kako se bodo spremenile carinske dajatve Združenega kraljestva z letom 2021?Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu), je namenjen samo informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Strokovno pravno svetovanje je potrebno pridobiti pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj, ki so posledica vsebine tega dokumenta.

18 views0 comments