top of page

Pregled stanja na trgu zasebnega in tveganega kapitala v Evropi

Updated: Nov 18, 2021

Družba PitchBook Data je pripravila pregled stanja v Evropi za dva posebna segmenta kapitalskih trgov, za trg zasebnega kapitala in za trg tveganega kapitala. Pregled predstavlja stanje trgov od leta 2006 do vključno drugega kvartala leta 2020. Podatkovna baza družbe PitchBook Data pokriva trge zasebnega kapitala, tveganega kapitala ter prevzemov in združitev. Družba je del skupine Morningstar, ki je znana po širokem spektru podatkov in raziskav finančnih trgov.


Številke kažejo, da je skupna vrednost poslov na trgu tveganega kapitala v drugem kvartalu leta 2020, ki je znašala 9,5 mrd EUR, tretja največja v vsej zgodovini. Rezultat je presenetljiv posebej zaradi negotovosti, ki jo je s seboj prinesla pandemija virusa COVID-19. Omenjene številke nakazujejo na odpornost in neodvisnost tega segmenta. Najbolj opazno je bilo financiranje sektorjev programske opreme, dostave hrane in mobilnosti. Trg poganjajo predvsem investicije v tehnološka podjetja. Področje, ki doživlja v tem obdobju največjo rast, pa je kibernetska varnost. Največja trga tveganega kapitala v Evropi, glede na vrednost sklenjenih poslov, ostajata Velika Britanija in Irska, opazni trgi pa so tudi Francija ter države Beneluxa. V bodoče se pričakuje predvsem nove posle na področju farmacije in biotehnologije.


Stanje na trgu zasebnega kapitala je precej drugačno, saj je zaradi negotovosti, ki jo je prinesla pandemija virusa COVID-19, vrednost poslov v drugem kvartalu padla na najnižjo kvartalno vrednost v obdobju od tretjega kvartala leta 2013. Posojilodajalci so se osredotočili na obstoječa posojila pri katerih je opazno znatno zmanjšanje posojil z vzvodom. Izhodi iz naložb so bili preloženi, preložene ali odpovedane pa so bile tudi transakcije v teku, saj je bilo vzdrževanje kvalitete in vrednosti portfelja prednostna naloga pri praktično vseh upravljalcih skladov zasebnega kapitala. Pričakuje se, da bo ta segment v prihajajočih kvartalih hitro okreval, saj želijo upravljalci agresivno (a preudarno) vložiti 238,2 mrd EUR likvidnih sredstev, ki jih imajo na razpolago. Velika Britanija in Irska beležita največji upad obsega poslov na letnem nivoju, medtem ko se v drugih državah hitro približujejo rekordnim številkam. Pričakuje se, da bodo večkratniki raznih finančnih podatkov, na podlagi katerih se sklepa posle, ostali na isti ravni vsaj na kratek in srednji rok, izstopi iz naložb pa naj bi se postopno povečevali do konca leta 2020. Skupna vrednost izstopov iz naložb v letu 2020 je na najnižji točki v zadnjih šestih letih, kljub temu pa je vrednost močno zrasla v drugem kvartalu zaradi največje evropske prve javne prodaje delnic (ang. IPO) od leta 2011, natančneje zaradi uvrstitve JDE Peet's na borzo v Amsterdamu. Omenjena družba je osredotočena samo na trg kave, njena najbolj poznana blagovna znamka pa je Jacobs. Zdi se, da so kapitalski trgi velikodušno sprejeli spodbude vlad in centralnih bank ter se vrnili v pretekle višave, to pa lahko spodbudi nov cikel prvih javnih prodaj delnic, ki so pogosto način izstopa skladov zasebnega kapitala iz obstoječih naložb. Število skladov zasebnega kapitala se je zmanjšalo, medtem ko količina zbranega kapitala ostaja dokaj konstantna. Tudi tu se pričakuje znatno povečanje v drugi polovici leta 2020, predvsem zaradi novih megalomanskih odprtih investicijskih skladov za odkup podjetij (ang. buyout), ki čakajo na nove investicije. Poleg odprtih investicijskih skladov, ki omogočajo naknadna vlaganja, pa na povečevanje trga blagodejno vpliva tudi obstoječe stanje negativnih obrestnih mer, v katerem imajo novi skladi uveljavljenih upravljalcev potencial, da ustvarijo odlične rezultate.


Po našem mnenju na Slovenskem trgu ni pričakovati večjih pretresov. Trenutno imata na trgu zasebnega kapitala vidni vlogi le sklada Alfi in Generali Investments, ki sta zaživela ob podpori Evropskega investicijskega sklada in SID banke. Pojav tovrstnih skladov na slovenskem trgu je posledica uvedbe Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov v letu 2015, ki ureja to področje. Področje tveganega kapitala je s spremembo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v letu 2016 precej zamrlo. Pred tem je za družbe tveganega kapitala veljala posebna davčna stopnja 0% za dejavnost izvajanja naložb tveganega kapitala, ob izpolnjevanju določenih pogojev. Z ukinitvijo omenjene ureditve pa so obstoječe tovrstne družbe opustile nove naložbe. Reinkarnacija v obliki skladov tveganega kapitala pa zaenkrat ni opazna v večji meri.


Celoten pregled evropskega trga tveganega kapitala lahko najdete tukaj, zasebnega kapitala pa tukaj.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

42 views0 comments

Comments


bottom of page