top of page

Predlog petega protikoronskega paketa

Updated: Nov 18, 2021

Vlada je na 33. redni seji obravnavala predlog ti. »petega protikoronskega paketa« (v nadaljevanju PKP5), ki naj bi bil odsev trenutnih gospodarskih napovedi.


Ključne ukrepe, ki naj bi jih obravnaval PKP5, je Vlada RS predstavila na novinarski konferenci in se nanašajo predvsem na podaljšano čakanje na delo in pomoč samozaposlenim, na dodatke za zaposlene v socialnovarstvenih zavodih in zdravstvenih ustanovah, na financiranje zaščitne opreme za vzgojno-izobraževalne ustanove, na nadomestilo stroškov izvajalcem občasnih prevozov, itd.


Za ohranitev delovnih mest in pomoči delodajalcem PKP5 predvideva podaljšanje ukrepa čakanje na delo doma do konca leta 2020 za vse panoge. Pogoj za podaljšanje je upad prihodkov za vsaj 30 odstotkov glede na leto 2019.


Od 1. septembra dalje PKP5 prinaša tudi možnost uveljavljanja 80-odstotnega nadomestila za odsotnost z dela zaradi varstva otroka zaradi višje sile, pri čemer višjo silo predstavlja odrejena karantena (za otroka). Za zaposlene je podaljšan tudi ukrep 100-odstotnega nadomestila plače v primeru odrejene karantene zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu.


V zvezi s samozaposlenimi naj bi PKP5 določal, da so v primeru odrejene karantene upravičeni do povračila nadomestila v vrednosti 250 EUR, in sicer od 1.10. dalje. Prav tako pa naj bi se zanje (kot tudi za mikro podjetja) ponovno uvajali začasni ukrepi v obliki mesečnega temeljnega dohodka in povračila prispevkov. Prvi naj bi znašal 700 EUR, prispevki pa naj bi se povrnili do višine 400 EUR mesečno.


Glede zaposlenih v socialno-varstvenih zavodih in zdravstvenih ustanovah PKP5 predlaga uvedbo dodatkov, in sicer v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega, v primeru, da delajo z okuženimi v sivih in rdečih conah v socialnovarstvenih zavodih. Dodatki pa so predvideni tudi za zdravstvene delavce, ki delajo z bolniki s covidom. Po PKP5 je možna tudi začasna razporeditev zaposlenih iz socialnovarstvenih in zdravstvenih ustanov v domove starejših občanov. Glede slednjih pa je predlagano tudi financiranje zaščitne opreme (kot tudi za področje vzgoje in izobraževanja) ter kritje stroškov izpada prihodkov zaradi nezasedenih zmogljivosti (nesprejemanje novih varovancev v domovih s potrjenim covidom).


PKP5 poenostavlja tudi postopek izdaje karantenske odločbe ter predlaga možnost koriščenja odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika, in sicer do 3 delovnih dni.


Na vzgojno izobraževalnem področju se ureja tudi možnost izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo ter oprostitev plačila za vrtec v primeru odrejene karantene za otroka.


PKP5 zagotavlja tudi nadomestilo stroškov izvajalcem občasnih prevozov. Nadomestilo se nanaša na stroške, ki so jih le-ti imeli med 16.3. in 11.5., ko niso mogli izvajati prevozov. Predlagano je tudi, da se izvajalcem občasnih prevozov priznajo tudi stroški za zaščitno opremo za voznike in sredstva za razkuževanje vozil.


Čistopis predloga bo lahko zajemal manjša odstopanja oziroma dopolnitve in spremembe od predhodno navedenega, s strani Vlade RS pa naj bi bil pripravljen do 28. septembra.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

18 views0 comments

Comentarios


bottom of page