top of page

Pozitivni premiki v okrevanju gospodarstva po epidemiji COVID-19

Updated: Nov 17, 2021

Kazalnik gospodarske klime je eden izmed najbolj relevantnih pokazateljev stanja gospodarstva. Njegove vrednosti za Slovenijo je mogoče pridobiti na spletni strani SURS, kjer je iz objave za junij 2021 razvidno, da znaša zadnja izmerjena vrednost kazalnika gospodarske klime 8 %. Ker pa je velik del slovenskega gospodarstva izvozno naravnanega, pa je dobro spremljati tudi gibanje kazalnika gospodarske klime v drugih delih regije in sveta. Zato že nekaj mesecev objavljamo povzetke poročil »AGN Covid-19 indeks okrevanja gospodarstva«, ki jih pripravlja združenje nepovezanih svetovalcev, katerega član je tudi A Tax International.


Poročilo za maj 2021 razkriva, da se je kazalnik gospodarske klime spet izboljšal, in to prvič v dveh zaporednih obdobjih priprave poročila. Hkrati je zabeležil najvišjo vrednost od začetka priprave omenjenih poročil (junij 2020), ki je znašala 59 %. Potek cepljenja očitno pozitivno vpliva na gospodarstvo, saj trenutna vrednost kazalnika gospodarske klime izkazuje občutno izboljšanje v primerjavi z zadnjim poročilom (marec 2021), ko je bila vrednost kazalnika 27 %.


Delež tistih, ki v naslednjih 30-ih dneh pričakujejo izboljšanje kazalnika gospodarske klime, se je spet zvišal in dosegel 47 %. Omenjen rezultat je spet najvišji od začetka priprave tovrstnih poročil, v predhodnem obdobju pa je znašal 34 %.


Padajoči trend števila tistih, ki menijo, da bo v naslednjih 90-ih dneh prišlo do vsaj nekaterih izboljšav, se je obrnil navzgor. Po dveh zaporednih upadih se je število tistih, ki pričakujejo izboljšave povečalo za 5 odstotnih točk in doseglo vrednost 50 %. Omenjena vrednost sicer ni najvišja. Največji optimizem glede prihodnjih 90 dni je bil zaznan v decembru 2020, ko je bila vrednost kazalnika 59 %, kot posledica napovedanega cepljenja.


Malenkost se je povečal tudi delež tistih, ki menijo, da lahko dosežejo predkrizno raven poslovanja v naslednjih 12-ih mesecih. Tokrat se je kazalnik ustavil pri 24 %, kar je za odstotno točko višje kot v mesecu marcu 2021. Omenjeni kazalnik v preteklosti ni izkazoval izrazitega trenda in je nihal med vrednostmi 16 % (julij 2020 in januar 2021) ter 29 % (december 2020).


Regionalno gledano stanje gospodarske klime ostaja stabilno v vseh regijah (Severna Amerika; Evropa, Bližnji vzhod in Afrika; Centralna in južna Amerika), izboljšanje je opaziti zgolj v Azijsko-Pacifiški regiji. Najslabše vrednosti kazalnika gospodarske klime izkazuje regija Centralna in južna Amerika, kjer je ta v nasprotju z ostalimi regijami še vedno negativen.


Glavna kazalnika raziskave sta kazalnik gospodarske klime in pričakovanje okrevanja gospodarstva. Prvi kazalnik – kazalnik gospodarske klime ima vrednosti v razponu med -100 % v primeru samih negativnih odzivov, in 100 % v primeru samih optimističnih odzivov. Vrednost 0 % je nevtralna. Drugi kazalnik – pričakovanje okrevanja pa meri odstotek odzivov, ki pričakujejo okrevanje v določenem obdobju.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

13 views0 comments

Comments


bottom of page