Povračilo nadomestila plače za skrajšan delovni čas

Z namenom ohranitve delovnih mest je z novim interventnim ukrepom t.i. PKP 9 dodeljena pomoč tistim delodajalcem, ki zaposlenim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi vpliva epidemije.

Vloga je namenjena vsem delodajalcem, ki želijo svojim zaposlenim (s katerimi imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas) odrediti delo s skrajšanim delovnim časom in jih hkrati delno napotiti na začasno čakanje na delo.

Vlogo je potrebno predložiti v 15-ih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, a najkasneje do 30. 09. 2021. V kolikor ste svojim zaposlenim že odredili skrajšan delovni čas pred uveljavitvijo tega zakona za obdobje od 01. 07. 2021, potem morate vlogo predložiti v 15-ih dneh od uveljavitve zakona (tj. do 29. 07. 2021).

Več podrobnosti lahko izveste s klikom na povezavo.

Svojo vlogo lahko oddate na tej povezavi.


Ta dokument in informacije, dostopne preko povezav v tem dokumentu so namenjene zgolj informiranju in ne predstavljajo strokovnega pravnega mnenja. Svetujemo, da si pred sprejetjem ali opustitvijo kakršnihkoli dejanj, ki izhajajo iz vsebine tega dokumenta, pridobite strokovno pravno mnenje.

9 views0 comments