Podaljšanje uveljavljanja odloga ali obročnega plačila davka zaradi epidemije bolezni Covid-19


Več informacij, vključno z obrazci, je objavljenih na spletni strani Finančne uprave in v pogostih vprašanjih in odgovorih.

9 views0 comments