Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom ob hkratni delni napotitvi na začasno čakanje na delo

Updated: Dec 22, 2020

V skladu z začasnimi ukrepi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Ur.l.RS, št. 80 z dne 30.5.2020, v nadaljevanju ZIUOOPE), lahko delavcu od 1.6.2020 dalje do 31.12.2020 odredite delo s skrajšanim delovnim časom ob hkratni delni napotitvi na začasno čakanje na delo (možno samo za delavce zaposlene za polni delovni čas).


Ob izpolnjevanju predpisanih zakonskih pogojev lahko uveljavljate delno povračilo nadomestila plače zaradi odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, pri čemer je višina subvencije odvisna od obsega ur v skrajšanem delovnem času. Maksimalni znesek subvencije znaša 448 EUR na delavca mesečno, ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 20 do vključno 24 ur tedensko. V času prejemanja subvencije, in še 1 mesec po tem, ne smete iz poslovnega razloga odpuščati delavcev, ki ste jim odredili predhodno navedeni ukrep oz. ne smete pričeti s postopkom odpovedi večjemu številu delavcev (98. člen ZDR-1), razen v primerih, ki so navedeni v ZIUOOPE.


V skladu s 4. odstavkom 18. člena ZIUOOPE, je ena izmed obveznosti delodajalca v primeru uporabe predhodno navedenega ukrepa tudi to, da mora sporočiti Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, da je delavcu odredil delo s skrajšanim delovnim časom po ZIUOOPE, najpozneje v treh delovnih dneh od dneva odreditve.


Glede na navedeno bodite pozorni na to, da v primeru, ko ste delavcu že dne 1.6.2020 odredili skrajšan delovni čas ob hkratni delni napotitvi na začasno čakanje na delo, ne pozabite v predhodno navedenem roku o tem obvestiti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu), je namenjen samo informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Strokovno pravno svetovanje je potrebno pridobiti pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj, ki so posledica vsebine tega dokumenta.

20 views0 comments