top of page

Odobritev prvih posojil po jamstveni shemi

Updated: Nov 18, 2021

V nedavnih objavah sta tako Banka Slovenije kot tudi Združenje bank Slovenije objavili, da so banke že sklenile prve pogodbe za posojila z državno jamstveno shemo, ki je bila določena v Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE). Banka Slovenije ugotavlja, da gre za tri posle v vrednosti 16,5 mio EUR.


Znesek je objavljen tudi na spletni strani SID banke, saj so morale banke do 15. julija SID banki poročati o posojilih. Poročanje je obsegalo prvo poročilo o kreditnih pogodbah, sklenjenih v mesecu marcu, aprilu, maju in juniju, in prvo mesečno prijavo dogovorjenih odlogov plačil obveznosti kreditojemalcev. Na dan 20.7.2020 znesek ostaja enak - 16,5 mio EUR posojil s poroštvom države od skupne razpoložljive kvote 2 milijardi EUR.


Do objave sporočila so banke prejele 23.100 vlog za odobritev odlogov plačil. Znesek odobrenih odloženih plačil se je povzpel že na 333 milijonov EUR. Na dan 20.7.2020 je bilo za omenjene sklenjene odloge plačil izdanih za 46,7 mio EUR poroštev. Skupna kvota poroštev za odloge plačil znaša 200 milijonov EUR. Banke so prejele tudi 1.200 vlog za nova likvidnostna posojila. Polovico so jih že odobrile, Banka Slovenije pa ocenjuje, da bo del teh posojil naknadno preoblikovan v posojila s poroštvom države.


Zgoraj omenjeni podatki so dober obet, da bo jamstvena shema po vseh težavah in usklajevanjih mogoče končno zaživela.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

18 views0 comments

Comentarios


bottom of page