top of page

Ocenjevanje posebne ureditve DDV za potovalne agencije

Updated: Nov 18, 2021

Evropska unija izvaja posvetovanje vseh ključnih udeležencev v sklopu ocenjevanja trenutne posebne ureditve DDV za potovalne agencije.

Spomnimo, če potovalna agencija deluje v svojem imenu, in če pri zagotavljanju potovalnih zmogljivosti uporablja dobave blaga ali storitev drugih davčnih zavezancev, obračunava in plačuje DDV v skladu s 97.-100. členom ZDDV-1. Transakcije v zvezi s potovanjem, ki jih opravi potovalna agencija, se obravnavajo kot enotna storitev, ki jo potovalna agencija opravi potniku in so obdavčljive v državi članici, v kateri ima potovalna agencija sedež svoje dejavnosti ali poslovno enoto, iz katere je opravila storitev.

Davčna osnova in cena brez DDV za storitev, ki jo opravi potovalna agencija, je razlika med celotnim zneskom, brez DDV, ki ga plača potnik, in dejanskimi stroški potovalne agencije za dobavo blaga in storitev, ki jih opravijo drugi davčni zavezanci, če je neposredni uporabnik teh storitev potnik. Potovalna agencija ali organizator potovanja torej obračuna DDV samo na razliko med zneskom, ki ga prejme od svojega kupca (vključno z zneski, ki jih v imenu kupca plačajo tretje osebe), in zneskom, ki ga agencija plača dobaviteljem. Potovalna agencija nima pravice do odbitka in vračila DDV, ki ji ga zaračunajo drugi davčni zavezanci od transakcij, ki so jih nudili neposredno potniku.

Mnenja na to tematiko je Evropska komisija začela sprejemati 25. maja 2020 ter jih sprejema vse do 14. septembra 2020. Poleg članov potovalne industrije (raznovrstnih izvajalcev potovalnih storitev), so k oddaji mnenja vabljeni tudi strokovnjaki s področja DDV, potniki (vključno s poslovnimi potniki), člani akademskih krogov, raziskovalci, nevladne organizacije, svetovalne službe, širša javnost in seveda trgovinska, poslovna ali strokovna združenja.

Posvetovanje se izvaja z namenom zbiranja dokazov, ki so potrebni za oceno pravil omenjene posebne ureditve. Mnenja čim širše skupine deležnikov so tako ključnega pomena pri podaji ocene, ali je posebna ureditev še vedno ustrezna in služi svojemu namenu. Pomembno je tudi, da so pravila usklajena s potrebami deležnikov, in da so še vedno učinkovita v smislu, da ne povzročajo morebitnega izkrivljanja konkurence, ter da so njihovi regulativni stroški manjši od koristi za uporabnike.

Odločitve Evropske komisije o morebitnih spremembah oziroma prilagoditvah omenjene sheme lahko, skladno s časovnico, pričakujemo v zadnjem četrtletju letošnjega leta. Do takrat pa vabimo vse zainteresirane deležnike, da izpolnijo vprašalnik in s tem podajo svoje mnenje, oziroma, da preverijo že posredovana mnenja drugih udeležencev.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

93 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page