top of page

Novi krediti za prehod v krožno gospodarstvo

Updated: Nov 17, 2021

SID banka je pripravila nov razpis za financiranje naložb malih in srednje velikih podjetij, ki bodo prispevale k prehodu na krožno gospodarstvo. Za kredite je namenjenih 40 mio EUR, ki so na voljo do 31. 12. 2021 oz. do porabe sredstev.


Podjetja lahko dobijo kredit v višini od 100.000 EUR do 10.000.000 EUR za financiranje do 85 % celotnih stroškov projekta, ki prispeva k spodaj navedenim ciljem.


Kredite je mogoče pridobiti na podlagi začasnega okvirja pomoči ali pa pomoči de minimis, od tega pa so odvisne tudi ostale lastnosti ponujenih kreditov.


Začasni okvir:

 • ročnost od 3 do 8 let;

 • možnost moratorija na odplačilo glavnice do največ polovice ročnosti kredita;

 • pomoč je omejena na 25 % letnega prometa v letu 2019 ali 2-kratnikom letne mase plač za leto 2019 oz. največ na 1.800.000 EUR (upošteva se prag, ki je ugodnejši za prejemnika);

 • zgolj za podjetja na katera je vplival izbruh epidemije COVID-19 in na dan 31. 12. 2019 niso bila podjetja v težavah.


De minimis:

 • ročnost od 3 do 20 let;

 • možnost moratorija na odplačilo glavnice do največ 5 let;

 • pomoč skupaj z že dodeljeno pomočjo de minimis v predhodnih dveh letih in tekočem letu ne sme preseči 200.000 EUR (oz. 100.000 EUR, če podjetje opravlja komercialni cestni prevoz).


SID banka sprejema vse vrste zavarovanj, podjetja pa morajo ob oddaji vloge med drugim zaposlovati vsaj dve osebi in poslovati že vsaj dve leti. Sredstva je možno pridobiti za financiranje investicij, ki so se začele po 1. 1. 2020, morajo biti izvedene v največ 6 letih, in prispevajo:

 • k obnavljanju in ponovni vzpostavitvi naravnega kapitala;

 • k boljši izkoriščenosti in izrabi izdelkov;

 • k optimizaciji delovanja sistemov;

 • h kroženju proizvodov in snovi;

 • k dematerializaciji izdelkov;

 • k izbiri virov in tehnologij za krožno gospodarstvo.

Kredit se lahko pridobi tudi za obratna sredstva, vendar to ne sme biti edini namen porabe.


Več si lahko preberete na spletni strani SID banke – financiranje NALOŽBE 3.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

25 views0 comments

Comments


bottom of page