top of page

Ste MSP in se ravno pripravljate na investicijo ali pa potrebujete obratni kapital?

Updated: Nov 17, 2021

Slovenski podjetniški sklad tudi letos razpisuje garancije za najemanje bančnih kreditov pod ugodnimi pogoji, in sicer preko razpisa P1 plus 2021. Garancije naj bi mikro, malim in srednje velikim podjetjem pomagale pri zagotavljanju likvidnosti, obratnega kapitala in olajšala financiranje. Vrednost razpisa znaša 103,7 mio EUR, kar naj bi po ocenah SPS zadoščalo za pomoč pri 650 projektih.

Proces pridobivanja kredita je dvostopenjski - podjetje najprej na banki zaprosi za kredit, ki bo zavarovan z garancijo sklada, ob odobritvi kredita pa nato na SPS pridobi od 60 do 80 % garancijo za zavarovanje.

Garancije je možno pridobiti za namenske kredite za materialne investicije (novi stroji, oprema, zemljišča, …), nematerialne investicije (patentne pravice, licence) ali obratna sredstva. Za obratna sredstva je zgornja meja kredita, za katerega je mogoče pridobiti garancijo, 200.000 EUR za srednje velika podjetja, oziroma 100.000 EUR za mikro in mala podjetja. Doba financiranja je v obeh primerih od 1,5 let do 5 let. Pri večjih investicijah pa je znesek omejen na 1.250.000 EUR za dobo 1,5 let do 10 let. Obrestna mera razpisa je določena kot 6-mesečni EURIBOR s pribitkom med 0,50% in 1,00%.

Več informacij in ostale pogoje lahko najdete na spletni strani SPS.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

25 views0 comments

留言


bottom of page