top of page

Novi brezobrestni krediti tudi za turistične agencije

Updated: Nov 17, 2021

Slovenski podjetniški sklad nadaljuje z razpisi, ki so vezani na blaženje posledic epidemije COVID-19. Tokratni razpis P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 je namenjen zagotovitvi hitrega in ugodnega financiranja za omejitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, razpis pa ima tri prijavne roke: 22.4.2021, 20.5.2021 in 10.6.2021.


Za prvi rok velja nekaj posebnosti, saj je namenjen izključno potovalnim agencijam in organizatorjem potovanj, in sicer za poravnavo obveznosti do potrošnikov - za vračila plačil za pogodbe o paketnih potovanjih (iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP). Nanj se lahko prijavijo zgolj mikro, mala in srednje velika podjetja, katerih glavna dejavnost se uvršča med naslednje SKD kode:

  • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij;

  • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj; ali

  • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

Vsi ostali pogoji so enaki kot pri nadaljnjih dveh rokih, ki pa sta namenjena širšemu naboru podjetij. V drugih dveh rokih so do kreditov upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so utrpela posledice epidemije COVID-19. Imeti morajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas, njihova glavna dejavnost pa ne sme biti uvrščena na seznam izključenih sektorjev (točka 4.1 razpisne dokumentacije).


Podjetja lahko pridobijo brezobrestni kredit v višini med 5.000 EUR in 100.000 EUR, za obdobje od 1 pa do 7 let, z možnostjo moratorija do 24 mesecev. Sredstva se lahko v polni višini porabijo za upravičene stroške, brez dodatnega lastnega vložka. Med upravičene stroške, ki so oz. bodo nastali med 1.2.2020 in 31.12.2021, se uvrščajo naložbe v opredmetena osnovna sredstva, naložbe v neopredmetena osnovna sredstva, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev in stroški dela (drugi in tretji prijavni rok).


Za razpis je namenjenih nekaj več kot 77 mio EUR sredstev, kar naj bi po oceni SPS zadoščalo za financiranje 750 podjetij. Celoten razpis z vsemi ostalimi podrobnostmi si lahko ogledate na spletni strani SPS.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

19 views0 comments

Comments


bottom of page