top of page

Nova pravila glede porekla blaga za Pan-Evro-Mediteranske države

Updated: Nov 18, 2021

Evropska komisija je dne 24. avgusta 2020 sprejela paket predlogov z namenom povečanja trgovanja med Evropsko unijo (v nadaljevanju EU) in sosednjimi državami v Pan-Evro-Mediteranski (v nadaljevanju PEM) regiji. Predlog prinaša posodobitev preferencialnih[1] trgovinskih sporazumov z 20-imi trgovinskimi partnericami iz regije PEM na način, da bodo »pravila o poreklu blaga« v teh sporazumih bolj fleksibilna in gospodarstvu bolj prijazna.


Spremembe prvotnih pravil iz bilateralnih sporazumov z EU se obetajo 20-im trgovinskim članicam, podpisnicam Konvencije PEM[2]; to so: Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica, Ferski otoki, Turčija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Palestina[3], Gruzija, Moldavija, Ukrajina, Albanija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Črna Gora, Srbija in Kosovo[4].


Paket, ki je korak k modernizaciji Konvencije PEM, sestavlja 21 predlogov za Sklepe Sveta EU, ki bodo zagotovili uporabnikom prijazna pravila o poreklu blaga v trgovinskih sporazumih med EU in sosednjimi državami. Trgovanje EU s temi državami v letu 2019, v višini 677 mio EUR, je predstavljalo skoraj polovico preferencialnega trgovanja. Nove določbe prinašajo naslednje olajšave pri uvozu:

  • enostavnejša pravila za uporabo preferencialne carinske stopnje za posamezne izdelke, kot npr. odprava kumulativnih zahtev, novi pragovi za lokalno dodano vrednost, ki bodo bolj prilagojeni proizvodnim potrebam EU in nova »dvojna obdelava[5]« za tekstil;

  • zvišanje tolerančnih pragov za material brez porekla z 10% na 15%;

  • uvedbo "popolne" kumulacije, v skladu s katero se proizvodni postopki, ki so potrebni za pridobitev porekla za večino izdelkov, lahko razdelijo med več držav;

  • možnost povračila dajatev (na uvožene sestavne dele) za večino izdelkov, ki bodo izvoznikom iz EU pomagali biti konkurenčni na drugih trgih.

Nova pravila, ki so rezultat desetletnih pogajanj, se bodo uporabljala skupaj s pravili iz Konvencije PEM. Predlog mora potrditi še Svet EU, kar pa je že v teku. Pričakuje se, da bi nekatere države omenjene spremembe lahko implementirale že v prvi polovici leta 2021. Če vas zanima več podrobnosti, lahko celotno objavo Evropske komisije najdete tukaj.

 

OPOMBE:


[1] Za blago, ki ima preferencialno poreklo, se ob izpolnitvi določenih pogojev pri uvozu uporablja preferencialna (nižja) carinska stopnja. [2] Sklep Sveta z dne 26. marca 2012 o sklenitvi Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (2013/94/EU) [3] Ta določitev ne pomeni priznanja države Palestine in ne posega v posamezna stališča držav članic EU glede tega vprašanja. [4] Ta določitev ne posega v stališča o statusu in je v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta OZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova. [5] Tako imenovana dvojna obdelava (ang. double transformation) pomeni, da je potrebno za pridobitev porekla izvesti vsaj dve bistveni fazi proizvodnje. Pri tekstilu sta navadno potrebna predenje in tkanje, pri oblačilih pa tkanje in preoblikovanje blaga v oblačilo.

 

Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

227 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page