top of page

Nova Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja

Updated: Nov 17, 2021

Dne 8. 10. 2021 je bila v Uradnem listu objavljena nova Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom s protokolom (BSEODO).


Omenjena konvencija nadomešča staro pogodbo iz leta 1981, ki jo je s Švedsko sklenila še takratna Jugoslavija. Nova konvencija še ni v uporabi, saj se morata državi pred tem po diplomatski poti pisno obvestiti, da so postopki za sprejem končani. Prvi možni začetek uporabe je tako 1. 1. 2022.


Konvencija prinaša predvsem natančnejše opredelitve vseh členov in vseh pojmov, ki jih vsebuje. Spodaj navajamo nekatere izmed glavnih sprememb:

  • pri definiciji stalne poslovne enote so dodane določbe o neodvisnem zastopniku;

  • spremenjeni so odstavki 7. člena, ki določajo obdavčitev dobička stalne poslovne enote;

  • za dohodke, ki jih dosegajo slovenski rezidenti na Švedskem, bo veljala metoda odbitka namesto metode izvzetja (to pomeni, da davek plačan na Švedskem ne bo dokončen, temveč te dohodke lahko obdavči tudi Slovenija, obveznost pa se zmanjša za znesek plačanega davka na Švedskem);

  • pravico do obdavčitve obresti bosta imeli obe državi (do sedaj so bile obresti obdavčene samo v državi prejemnici, zato ni bilo odtegljaja na izplačilo obresti).

Celotno vsebino konvencije si lahko preberete v Uradnem listu št. 162/2021. Zavedamo se, da so besedila v okviru omenjene konvencije kompleksna, zato se v primeru kakršnihkoli težav pri razumevanju posameznih členov in drugih aktualnih vprašanj obrnite na našo izkušeno ekipo davčnih svetovalcev.



Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

68 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page