top of page

Nov vir likvidnostnega financiranja Slovenskega podjetniškega sklada

Updated: Nov 18, 2021

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je objavil nov razpis, imenovan »P7C 2020 COVID«, na podlagi katerega so na voljo krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 na gospodarstvo. S sredstvi v višini 25 milijonov evrov, ki jih zagotavljajo z razpisom, nameravajo v SPS podpreti najmanj 750 podjetij iz obeh kohezijskih regij, Vzhodna in Zahodna Slovenija, kar pa ne vključuje podjetij s sedežem v problemskih ali obmejnih problemskih območij.


Razpis je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki opravljajo gostinsko dejavnost, dejavnost potovalnih agencij, dejavnost organiziranja dogodkov, kulturno in razvedrilno dejavnost in dejavnost v cestnem potniškem prometu. Natančna klasifikacija dejavnosti je navedena v razpisu. Pridobijo ga lahko podjetja z najmanj 5 in največ 49 zaposlenimi za polni delovni čas. Višina financiranja znaša od 5.000 EUR do 50.000 EUR, za do 100% financiranje upravičenih stroškov. Ti stroški predstavljajo naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme), naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc), stroške materiala in trgovskega blaga, stroške storitev, stroške dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom). Sem se štejejo stroški, ki so oziroma bodo nastali med 1.2.2020 in 1.4.2021. Ponujeni krediti so brezobrestni z ročnostjo od enega do petih let, in možnostjo moratorija od enega do šestih mesecev.


Prvi rok za oddajo vlog na razpis je 24.8.2020, zato zainteresiranim svetujemo, da si razpis čimprej ogledajo na tej povezavi.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

11 views0 comments

Comentários


bottom of page