top of page

Nov program financiranja SID banke

Updated: Nov 18, 2021

SID Banka je včeraj, 23.6.2020, objavila dolgo pričakovani program financiranja MSP9. Kot že ime razkriva, je program namenjen malim in srednje velikim podjetjem (tudi samostojnim podjetnikom in zadrugam).


Upravičenci do kredita po tem programu so podjetja, pri katerih je na poslovanje vplivala epidemija COVID-19 ter proizvodna in storitvena podjetja, katerih produkti prispevajo k zdravljenju in preprečevanju širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri izvajanju javnih zdravstvenih storitev. Podjetje lahko pridobi od 100 tisoč EUR do 7 mio EUR, z ročnostjo kredita do 12 let. Kredit se lahko nameni financiranju obratnega kapitala in kritju stroškov dela. Proizvodna in storitvena podjetja, katerih produkti so potrebni za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri izvajanju javnih zdravstvenih storitev, lahko kredit namenijo tudi naložbam v opredmetena in neopredmetena sredstva.


Več informacij lahko najdete na spletni strani SID banke.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

15 views0 comments

Comments


bottom of page