Nov program financiranja SID banke

Updated: Dec 22, 2020

SID Banka je včeraj, 23.6.2020, objavila dolgo pričakovani program financiranja MSP9. Kot že ime razkriva, je program namenjen malim in srednje velikim podjetjem (tudi samostojnim podjetnikom in zadrugam).


Upravičenci do kredita po tem programu so podjetja, pri katerih je na poslovanje vplivala epidemija COVID-19 ter proizvodna in storitvena podjetja, katerih produkti prispevajo k zdravljenju in preprečevanju širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri izvajanju javnih zdravstvenih storitev. Podjetje lahko pridobi od 100 tisoč EUR do 7 mio EUR, z ročnostjo kredita do 12 let. Kredit se lahko nameni financiranju obratnega kapitala in kritju stroškov dela. Proizvodna in storitvena podjetja, katerih produkti so potrebni za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri izvajanju javnih zdravstvenih storitev, lahko kredit namenijo tudi naložbam v opredmetena in neopredmetena sredstva.


Več informacij lahko najdete na spletni strani SID banke.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu), je namenjen samo informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Strokovno pravno svetovanje je potrebno pridobiti pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj, ki so posledica vsebine tega dokumenta.

10 views0 comments