top of page

Moody's zvišal bonitetno oceno Sloveniji

Updated: Nov 18, 2021

Bonitetna agencija Moody's Investors Service (v nadaljevanju Moody's) je v petek, 2. oktobra 2020, zvišala bonitetno oceno Slovenije na A3, ki predstavlja zgornji srednji naložbeni razred. Predhodne spremembe s strani Moody's so bile spremembe obetov iz stabilnih v pozitivne obete aprila 2019 in zvišanja bonitetne ocene na Baa1 septembra 2017.


Na dvig bonitetne ocene sta vplivala dva glavna dejavnika, in sicer prvi: znižanje javnega dolga v % BDP in nizka cena financiranja v primerjavi s primerljivimi državami, ter drugi: izboljšanje stanja bančnega sistema in privatizacija največjih bank.


Prvo je posledica dejstva, da je Slovenija pred epidemijo COVID-19 zabeležila najhitrejši upad javnega dolga med vsemi državami Evropske unije, razen Irske. Nizka cena financiranja pa je posledica refinanciranja dolga pod ugodnejšimi pogoji. Moody's ocenjuje, da naj bi temelji, ki jih je Slovenija gradila pred krizo, kljub vplivu epidemije COVID-19, ostali odporni na vplive omenjene krize in bodo javne finance ostale stabilne, banke pa likvidne.


Drugi dejavnik, ki je vplival na spremembo bonitetne ocene, pa je izboljšanje stanja bančnega sistema, kar je bilo doseženo z dokapitalizacijo bank in prenosom nedonosnih terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank. Moody's ocenjuje, da trenutna kriza naj ne bi pustila prekomernega in trajnega negativnega vpliva na gospodarstvo, ter da bo bančni sistem vzdržal šok, saj razpolaga z zadostnimi sredstvi za podporo gospodarskemu okrevanju.


Omenjena ocena Sloveniji daje še boljšo pozicijo pri nadaljnjemu refinanciranju dolga in dodatnemu zadolževanju na finančnih trgih.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

15 views0 comments

コメント


bottom of page