top of page

Makroekonomske napovedi okrevanja gospodarstva

Updated: Nov 18, 2021

Banka Slovenije je objavila septembrsko številko publikacije Povzetek makroekonomskih gibanj. V omenjeni številki publikacije ugotavlja, da je padec gospodarske aktivnosti v drugem četrtletju visok, kar je skladno s pričakovanji, saj je bil to čas največjega širjenja virusa COVID-19 in posledično najobsežnejših preventivnih ukrepov za zajezitev pandemije. Prvi podatki za tretje četrtletje spodbudno nakazujejo odboj gospodarske rasti v preostanku leta, vendar v Banki Slovenije izpostavljajo, da so tveganja ob negotovih epidemioloških razmerah visoka.


Razsežnost padca gospodarske aktivnosti nakazuje tudi podatek, da je četrtletni padec BDP v drugem četrtletju za 3,1 odstotne točke večji kot v drugem četrtletju leta 2009, ko smo bili sredi zadnje gospodarske krize. Natančneje, četrtletni padec BDP v drugem četrtletju letos je znašal 13%, merjeno na medletni ravni. Omenjeni padec je še vedno nekoliko manjši od povprečja evrskega območja.


Banka Slovenije ugotavlja, da se bo padec gospodarske aktivnosti gibal skladno z osrednjo napovedjo, ki jo je Banka Slovenije predstavila junija. Omenjeni scenarij predvideva skrčenje gospodarske aktivnosti za 6,5% v letošnjem letu in okrepitev v naslednjih dveh letih za 4,9% oziroma 3,6%. Blažji scenarij je predvideval 3,9% padec BDP, ostrejši pa 10% padec BDP. Obenem izpostavljajo, da bo nadaljevanje okrevanja odvisno od (negotovih) razmer, ki jih krojita epidemiološka slika in odziv države na njo. Celotno publikacijo Banke Slovenije lahko najdete tukaj.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

14 views0 comments

Comments


bottom of page