Kako so ukrepale pomembne trgovinske partnerice EU v času COVID-19?

Updated: Dec 22, 2020

Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju UMAR) je pripravil Pregled ukrepov držav in EU za boj proti posledicam epidemije COVID-19. V poročilu primerja zdravstvene in ekonomske ukrepe večjih držav članic (Italije, Nemčije, Avstrije, Francije in Španije) ter tudi ukrepe na ravni EU.


Naleteli smo na zanimive primerjave nekaterih makroekonomskih kazalnikov, obsežnosti ukrepov v višini BDP-ja in področij, ki jih ukrepi pokrivajo. Predstavljeni so v naslednjih dveh tabelah, ki sta bili objavljeni v poročilu.


Iz prve tabele lahko razberemo, da sta si bogatejši državi članici (Nemčija in Avstrija) privoščili večje neposredne finančne ukrepe v % BDP, obenem pa zabeležili tudi najmanjši padec BDP in najmanjšo rast brezposelnosti med primerjanimi državami članicami.

Tabela: Napoved rasti BDP, javnih financ (JF) in brezposelnosti v letu 2020 in ukrepi držav proti posledicam epidemije; Vir: Različni viri. Evropska komisija (v nadaljevanju EK) glede napovedi v letu 2020; Ocene in preračuni UMAR.

Opombe: Ukrepi posameznih držav niso nujno seštevni, saj ponekod še niso ustrezno finančno opredeljeni. Višina napovedanih ukrepov ni nujno primerljiva z vrednostmi v programih stabilnosti, kjer so lahko navedene različne vrednosti; * preračuni UMAR, spodnja vrstica je vrednost ukrepov v BDP 2019: ** spodnja vrstica je sprememba napovedi EK za leto 2020.Iz druge tabele lahko podrobneje razberemo primerljivost ukrepov, ki so se jih posluževale navedene članice za soočenje s posledicami epidemije COVID-19. Med podobnimi ukrepi je predvsem subvencioniranje plač, pomoč samozaposlenim, jamstva za posojila in neposredna posojila za mala in srednje velika podjetja.

Tabela: Pregled ukrepov proti posledicam epidemije COVID-19 po državah; Vir: Različni viri. Opombe: * skrajšani delovni čas, začasno odpuščanje, bolniški dopust; ** hrana in pijača v restavracijah; *** tudi jamstva izvozno usmerjenim podjetjem.

Več o makroekonomskih kazalnikih najdete na spletni strani SURS, kjer lahko preberete celotno publikacijo.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu), je namenjen samo informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Strokovno pravno svetovanje je potrebno pridobiti pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj, ki so posledica vsebine tega dokumenta.

36 views0 comments