top of page

📄 Kako popraviti obračun DDPO? Možnosti in postopki


Zavezanec ima na voljo več možnosti za popravek obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), odvisno od vrste napake in časa, v katerem jo odkrije. Spodaj so našteti možni popravki obračuna DDPO (po pogostosti uporabe).


↪️ Popravek z oznako P (do 60 dni):


Ta popravek se uporablja za odpravljanje napak v zneskih in formalnih pomanjkljivostih. Zavezanec ga lahko izvede v 60 dneh po oddaji obračuna DDPO. Z oddajo je mogoče tako zmanjšanje kot povečanje davčne obveznosti, pri čemer se učinki na zamudne obresti razlikujejo glede na spremembo. Morebitne zamudne obresti se obračunajo v skladu s 96. členom ZDavP-2, tj. po 0,0274-odstotni dnevni obrestni meri.


↪️ Popravek z oznako I (samoprijava):


Samoprijava omogoča zavezancu, da samoiniciativno popravi napake, zaradi katerih je obračunal prenizko davčno obveznost oz. da odda obračun DDPO, če ga do takrat še ni oddal. Možno jo je vložiti le enkrat, in sicer do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora, vročitve odmerne odločbe, začetka postopka o prekršku ali začetka kazenskega postopka. Zaradi morebitnih kasnejših koristi se omenjeno možnost splača uporabiti le, če ostalih ni več mogoče. Obrestna mera ob uporabi samoprijave znaša 3 % letno.


↪️ Popravek z oznako Z (do 12 mesecev):


Ta popravek je namenjen zmanjšanju davčne obveznosti po 54. členu ZDavP-2 in ga zavezanec lahko odda v roku 12 mesecev od poteka roka za predložitev, če ugotovi, da je bila obračunana previsoka obveznost. Omenjeni popravek je mogoče uporabiti le enkrat.


↪️ Popravek z oznako J (popravki po 140.a členu ZDavP-2):


Omenjeni popravek se lahko uporabi ob morebitnem davčnem inšpekcijskem nadzoru, če se zavezanec strinja z vsemi ugotovitvami zapisnika, popravljen obračun pa odda najkasneje v 20 dneh po vročitvi zapisnika. Obrestna mera v tem primeru znaša 5 % letno.


Ob uporabi navedenih popravkov zavezanec ne tvega, da bi bil oglobljen, bremenijo ga le zamudne obresti od (morebitnih) prenizko obračunanih obveznosti.


Obstaja še popravek z oznako V (povečanje davčne obveznosti), ki ga zavezanec lahko odda po poteku 60-dnevnega roka za popravek, vendar pa je uporaba priporočljiva le v skrajnih primerih, saj se zavezanec s tem ne izogne morebitni globi za prekršek.


💡 Pomembno je vedeti, da so vsi popravki podvrženi določenim postopkom in zahtevam, zato je ključno, da davčni zavezanci dobro poznajo svoje možnosti ter se odločajo premišljeno in v skladu z zakonodajo. V primeru dvoma ali dodatnih vprašanj pa je vedno priporočljivo poiskati strokovno pomoč pri davčnih svetovalcih.


📅 Rezervirajte brezplačni sestanek: https://lnkd.in/djS2bR7P

23 views0 comments

Comments


bottom of page