top of page

Kako lahko uporabimo leasing za financiranje sredstev družbe?

Updated: Nov 18, 2021

Osnovna sredstva so sredstva, ki jih podjetje pridobi z namenom uporabe pri opravljanju svoje osnovne dejavnosti. Ta sredstva so potrebna za zagotavljanje poslovanja podjetja, torej za ustvarjanje prihodkov. Podjetje lahko sredstva pridobi v last ali pa jih zgolj najame. Ena od možnosti najema je tudi leasing, ki je zelo pogosta oblika financiranja nakupa voznega parka. Lastnosti leasinga, njegove oblike, ter prednosti in slabosti, na kratko opisujemo v nadaljevanju.


Leasing je razmerje med jemalcem leasinga, ki ima namen uporabljati opremo, in dajalcem leasinga, ki je lastnik opreme. Jemalec leasinga izbere sredstvo, ki ga želi uporabljati, dajalec leasinga pa mu zagotovi uporabo sredstva v zameno za pogodbeno dogovorjen mesečni obrok, ki se plačuje določeno časovno obdobje. Dajalec leasinga je lahko tudi sam proizvajalec oziroma trgovec, a kljub temu je pogostejša praksa, da leasing zagotavljajo leasing hiše, ki so navadno del bančnih skupin. Leasing hiše so tako vmesni člen med prodajalci in jemalci leasinga, oziroma med prodajalcem in končnim uporabnikom.


Pri leasingu navadno izbiramo med finančnim in operativnim. Razlikujeta se po tem, ali jemalec leasinga po koncu obdobja, ki je določeno v pogodbi, postane tudi lastnik sredstva, ki je predmet leasinga. Finančni leasing je tako smiseln za podjetja, ki nameravajo uporabljati sredstvo celotno življenjsko obdobje, saj z zadnjim plačanim obrokom leasinga pridobijo tudi lastništvo nad sredstvom. Operativni leasing pa je bolj podoben najemu, saj predmet leasinga po izteku pogodbe ostane v lasti dajalca leasinga.


Za hitro zagotavljanje likvidnostnih sredstev se podjetja večkrat poslužujejo načina »prodaj in vzemi v najem« (v ang. »sale and leaseback«). Pri tem načinu podjetje leasing hiši proda sredstvo, ki ga ima v lasti, in ga hkrati vzame nazaj v najem. S tem si zagotovi likvidnostna sredstva v danem trenutku. Osnovno sredstvo, ki ga še vedno potrebuje in uporablja, pa uporablja kot ekonomski lastnik, za kar leasing hiši plačuje mesečni obrok. Po odplačilu zadnjega obroka podjetje spet postane lastnik sredstva.


Leasing ima tudi svoje prednosti. Veliko lažje in hitreje ga je skleniti kot pa tradicionalni kredit. Dodatna zavarovanja niso potrebna, saj je dajalec leasinga do končnega odplačila tudi lastnik osnovnega sredstva, ki ga lahko v primeru neplačila brez pretiranih zapletov tudi zaseže ter ponudi morebitnim drugim jemalcem leasinga. Operativni leasing omogoča večjo fleksibilnost in konkurenčnost za jemalca leasinga. Obdobja najema so običajno krajša, jemalec leasinga pa si po izteku pogodbe lahko brez dodatnih stroškov omisli novo, bolj sodobno osnovno sredstvo. Na ta način lahko poskrbi za uporabo sodobnih in bolj učinkovitih sredstev.


Uporaba leasinga pa ni vedno primerna. Njegova slabost je, da navadno stane več od tradicionalnih kreditov, leasing hiše pa običajno zahtevajo tudi začetno lastno udeležbo pri nakupu sredstva v višini okoli 20% nakupne vrednosti. Pogodbe so lahko stroge za jemalca leasinga in jih ni preprosto razdreti. V tem primeru lahko pride do visokih kazni ali tudi do odplačila vseh preostalih obrokov. Ker se finančni leasing običajno sklepa za daljše časovno obdobje, pa obstaja možnost, da podjetju ostanejo sredstva, ki so že zastarela, kljub temu pa imajo še preostalo obveznost do leasing hiše.


Leasing je zgolj ena od možnosti financiranja, uporabo le-te pa lahko najbolje presodite družbe same, saj najboljše poznate svoje potrebe in način poslovanja.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

97 views0 comments

Comments


bottom of page