top of page

Kako je vplivala epidemija COVID-19 na poslovanje bank?

Updated: Nov 18, 2021

Banka Slovenije je izdala novo številko publikacije z naslovom Mesečna informacija o poslovanju bank. Gre za najnovejšo, junijsko izdajo mesečnega pregleda poslovanja bank v Sloveniji.


Banka Slovenije ugotavlja, da se rast posojil umirja, večjih odobritev posojil podjetjem za premoščanje likvidnostnih težav do dne 30.4.2020 ni bilo zaznanih. Do tega dne so tudi zajeti podatki v analizi Banke Slovenije. Vir financiranja bank še vedno ostajajo vloge nebančnega sektorja, ki še kar rastejo, delno tudi na račun zmanjšanja vezanih vlog.


Kakovost kreditnega portfelja se zaenkrat še ne poslabšuje, se pa pričakuje poslabšanje v naslednjih četrtletjih, posebej v najbolj prizadetih sektorjih. Pri bankah je ponovno zaznati pozitivne stroške neto oslabitev in rezervacij, kar se skupaj s padcem obrestnih mer že odraža na znižanju dobička celotnega sistema. Banke so namreč zaradi ugodnih gospodarskih razmer več let ustvarjale dodatne dobičke tudi na podlagi sproščanja rezervacij.


Spodnji graf prikazuje trend medletne rasti posojil po posameznih segmentih. Skupna rast posojil je sicer še vedno pozitivna, vendar je opaziti zmanjšanje. Rast je opazna predvsem pri posojilih velikim podjetjem, medtem ko se posojila srednjim in malim podjetjem zmanjšujejo. Na to vpliva tudi neodobravanje likvidnostnih posojil z državnim poroštvom zaradi vrste odprtih vprašanj med SID banko in komercialnimi bankami.


Slika: Gibanje posojil podjetjem po dejavnostih

Vir: Banka Slovenije


Celotno publikacijo lahko najdete na spletni strani Banke Slovenije.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

29 views0 comments

Comentarios


bottom of page