top of page

Kako hitro so se reševali spori z uporabo postopka skupnega dogovarjanja (MAP) v letu 2019?

Updated: Nov 17, 2021

Postopek skupnega dogovarjanja je poseben mednarodni instrument, ki je sestavni del Konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Običajno je določen s 26. členom posamezne Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Konvencije), njegov namen pa je zagotavljanje enotnega izvajanja Konvencij med državami pogodbenicami.


Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v okviru projekta BEPS (ang. »Base Erosion and Profit Shifting«), ki primarno skrbi za preprečevanje preusmerjanja dobičkov v ugodnejše jurisdikcije, oblikovala Ukrep 14 (Postopek skupnega dogovarjanja), h kateremu je že pristopila večina članic OECD in tudi precej drugih držav. Ta je namenjen izboljšanju postopka skupnega dogovarjanja in vzpostavitvi minimalnih standardov na tem področju. Še višji standard pa je Evropska unija (EU) določila za reševanje sporov med državami članicami EU, in sicer z Direktivo Sveta (EU) 2017/1852 z dne 10. oktobra 2017 o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji (Direktiva).


Statistiko reševanja sporov z uporabo omenjenega postopka na svojih spletnih straneh vodita tako EU (evropska komisija) kot OECD. Na spletni strani OECD je mogoče najti podatke od leta 2006, ko je OECD začela s pripravo letne statistike. Publikacije na spletni strani EU pa se začnejo z letom 2017, vendar vsebujejo le podatke za države članice EU. Verjamemo, da bo statistika, za obdobje od uveljavitve Direktive v letu 2019, sčasoma postala še bolj podrobna.


Prve podatke za leto 2019 je objavila OECD. Statistika razkriva, da je v letu 2019 reševanje sporov oziroma primerov trajalo povprečno 30,5 mesecev na področju transfernih cen in 22 mesecev na ostalih področjih. Na področju transfernih cen je bilo v letu 2019 začetih 1156 novih primerov, rešenih pa 1114 primerov (vključno s primeri, ki so jih države članice odprle preden so pristopile k Ukrepu 141), v obravnavi jih je ostalo 3735. Pri preostalih primerih so številke za leto 2019 naslednje: 1534 začetih novih primerov, 1707 rešenih primerov (vključno s primeri, ki so jih države članice odprle preden so pristopile k Ukrepu 14) ter 3220 primerov v obravnavi. V letu 2019 se je 52 % primerov zaključilo s popolno odpravo dvojne obdavčitve oziroma z odpravo obdavčitve, ki ni v skladu s posamezno Konvencijo.


V nadaljevanju na kratko predstavljamo tudi statistiko za Slovenijo. Na področju transfernih cen se je v letu 2019 začela obravnava 3 primerov, 1 je bil zaključen, v obravnavi pa jih ostaja še 10. Povprečen čas reševanja znaša 23,74 mesecev. Na ostalih področjih je bilo na novo začetih 9 primerov, zaključenih 7, v obravnavi pa jih ostaja še 20. Na teh področjih je povprečen čas reševanja primera 31,14 mesecev. Če omenjene podatke primerjamo z drugimi državami, se Slovenija po hitrosti reševanja primerov uvršča v sredino seznama držav, ki so vključene v statistiko Ukrepa 14. Na področju transfernih cen Slovenija nima nobenega nerešenega primera iz obdobja pred pristopom k uporabi Ukrepa 14, kar nekaj držav pa še vedno rešuje primere iz tega obdobja. Ima pa Slovenija na ostalih področjih »na zalogi« 4 primere iz obdobja pred uporabo Ukrepa 14, kar predstavlja 20% primerov, ki so v obravnavi. Če bi države delili po tem kriteriju, Slovenijo to prav tako uvršča v sredino seznama držav, ki so vključene v statistiko.


Na zgoraj omenjenih povezavah lahko preverite natančnejše podatke statistike reševanja sporov v okviru postopka skupnega dogovarjanja. Z zanimanjem pa seveda spremljamo tudi kakšne podatke bo objavila EU.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

42 views0 comments
bottom of page