top of page

Kako globalno gospodarstvo okreva po COVID-19?

Updated: Nov 17, 2021

Že nekaj mesecev objavljamo mesečna poročila »AGN Covid-19 indeks okrevanja gospodarstva«, ki ga pripravlja AGN International, združenje nepovezanih in neodvisnih računovodskih ter svetovalnih podjetij, katerega član je tudi A Tax International. Trenutno je že na voljo poročilo, ki vsebuje podatke za marec 2021. Enako kot v poročilih, ki smo jih predstavili v prejšnjih člankih, smo tudi tokrat člani AGN na podlagi interakcij s svojimi strankami zbrali podatke, na katerih temelji poročilo. Ker člani AGN aktivno sodelujemo z majhnimi in srednje velikimi družbami na globalni ravni, je kazalnik gospodarske klime kredibilen pokazatelj gospodarskega razpoloženja družb v globalnem merilu.


Poročilo za marec 2021 razkriva, da se je kazalnik gospodarske klime spet izboljšal in beleži najvišjo vrednost od začetka priprave omenjenih poročil (junij 2020). Pozitivno razpoloženje se kaže na vrednosti kazalnika gospodarske klime, ki je znašal 27 %. Na to najbolj očitno vpliva začetek cepljenja prebivalstva, kljub temu da število okuženih še vedno raste. Pred tem pa je v januarju vladalo bolj pesimistično razpoloženje. Vrednost kazalnika je namreč znašala -16 %.


Delež tistih, ki v naslednjih 30-ih dneh pričakujejo izboljšanje kazalnika gospodarske klime se je povzpel na 34 %. Omenjen rezultat je spet nad vrednostmi iz julija in decembra 2020, ko so bile vrednosti najvišje do sedaj.


Napovedi okrevanja pa se iz srednjeročnih pomikajo proti bolj dolgoročnim. Število tistih, ki menijo, da bo v naslednjih 90-ih dneh prišlo do vsaj nekaterih izboljšav, se je namreč zmanjšalo za 9 odstotnih točk in doseglo vrednost 45 %. Omenjena vrednost je le malenkost višja kot januarja 2020, tj. 44 %. Naj omenimo, da je največji optimizem glede prihodnjih 90 dni vladal v decembru 2020, ko je bila vrednost kazalnika 59 %.


Se je pa povečal delež tistih, ki menijo, da lahko dosežejo predkrizno raven poslovanja v naslednjih 12-ih mesecih. Tokrat se je kazalnik ustavil pri 23 %, v preteklosti pa ni izkazoval izrazitega trenda, saj je nihal med vrednostmi 16 % (julij 2020 in januar 2021) ter 29 % (december 2020).


Regionalno gledano se stanje gospodarske klime izboljšuje v vseh regijah (Severna Amerika; Evropa, Bližnji vzhod in Afrika; Centralna in južna Amerika) z izjemo Azijsko-Pacifiške regije. Kljub izboljšanju kazalnika gospodarske klime, pa ta v regiji Centralna in južna Amerika, v nasprotju z ostalimi regijami, še vedno ni pozitiven.

Glavna kazalnika raziskave sta kazalnik gospodarske klime in pričakovanje okrevanja gospodarstva. Prvi kazalnik – kazalnik gospodarske klime ima vrednosti v razponu med -100 % v primeru samih negativnih odzivov, in 100 % v primeru samih optimističnih odzivov. Vrednost 0 % je nevtralna. Drugi kazalnik – pričakovanje okrevanja pa meri odstotek odzivov, ki pričakujejo okrevanje v določenem obdobju.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

33 views0 comments

Comments


bottom of page