top of page

Kako globalno gospodarstvo okreva po COVID-19?

Updated: Nov 18, 2021

Že nekaj mesecev objavljamo mesečna poročila »AGN Covid-19 indeks okrevanja gospodarstva«, ki ga pripravlja AGN International, združenje nepovezanih in neodvisnih računovodskih ter svetovalnih podjetij, katerega član je tudi A Tax International. Trenutno je že na voljo poročilo za mesec oktober. Enako kot v poročilih, ki smo jih že predstavili, smo tudi tokrat člani AGN na podlagi interakcij s svojimi strankami zbrali podatke, na katerih temelji poročilo. Ker člani AGN aktivno sodelujemo z majhnimi in srednje velikimi družbami na globalni ravni, je kazalnik gospodarske klime kredibilen pokazatelj gospodarskega razpoloženja družb v globalnem merilu.


Poročilo navaja, da se je v oktobru 2020, v primerjavi s preteklim opazovanim obdobjem (avgust 2020), kazalnik gospodarske klime za preteklih 30 dni poslabšal za 4%. Kljub temu podatku pa je, skoraj polovica družb (tj. 46%), ki so vključene v raziskavo, navedla, da se situacija v zadnjih 30 dneh skoraj ni spremenila. Obenem je opazno tudi poslabšanje kazalnika gospodarske klime, ki nakazuje spremembe za naslednjih 30 dni. Na to je vplival predvsem višji delež družb, ki pričakujejo večje ali manjše poslabšanje razmer, kot v predhodnem opazovanem obdobju. Ravno družbe, ki pričakujejo manjše poslabšanje razmer v naslednjih 30 dneh, predstavljajo največji delež sodelujočih družb (tj. 32%). Regionalno gledano so se napovedi najbolj poslabšale v regiji »Evropa, Bližnji vzhod in Afrika«, manjši optimizem pa je zaznati v Azijsko-Pacifiški regiji.


Tudi pri pričakovanjih glede okrevanja gospodarstva v prihodnosti je zaznati manj optimistične rezultate. Približno 33% podjetij, ki so bila vključena v raziskavo, pričakuje začetek izboljšanja razmer na trgu v naslednjih 90-ih dneh, kar je 6% manj kot v raziskavi, ki je bila opravljena za mesec avgust 2020, in kar 11% manj kot v raziskavi, ki je bila opravljena za mesec junij 2020. Tokrat pa se je zmanjšal tudi delež tistih, ki menijo, da lahko dosežejo predkrizno raven poslovanja v naslednjih 12-ih mesecih. Omenjeni delež se je znižal s 26% v avgustu na 21% v oktobru, vendar pa je še vedno višji od vrednosti za junij, ki je znašala 16%.Glavna kazalnika raziskave sta kazalnik gospodarske klime in pričakovanje okrevanja gospodarstva. Prvi kazalnik – kazalnik gospodarske klime ima vrednosti v razponu med -100%, v primeru samih negativnih odzivov, in 100%, v primeru samih optimističnih odzivov. Vrednost 0% je nevtralna. Drugi kazalnik – pričakovanje okrevanja pa meri odstotek odzivov, ki pričakujejo okrevanje v določenem obdobju.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

13 views0 comments
bottom of page