Kako okreva globalno gospodarstvo?

Updated: Dec 22, 2020

AGN International, združenje nepovezanih in neodvisnih računovodskih in svetovalnih podjetij, katerega član je tudi A Tax International, je pripravilo novo številko mesečnega poročila »AGN Covid-19 indeks okrevanja gospodarstva« za mesec avgust 2020. Kot tudi v prejšnjih objavljenih poročilih, ki smo jih že predstavili, so tudi tokrat člani AGN na podlagi interakcij s svojimi strankami zbrali podatke, na katerih temelji poročilo. Ker člani AGN aktivno sodelujemo z majhnimi in srednje velikimi družbami na globalni ravni, je kazalnik gospodarske klime kredibilen pokazatelj gospodarskega razpoloženja družb v globalnem merilu.


Poročilo navaja, da se je v avgustu 2020, v primerjavi s preteklim opazovanim obdobjem (junij 2020), rahlo poslabšal kazalnik gospodarske klime za preteklih 30 dni. Obenem je opazno tudi poslabšanje kazalnika gospodarske klime, ki nakazuje spremembe za naslednjih 30 dni. Poslabšanje je zgolj minimalno in večina družb, ki so bile vključene v raziskavo, še vedno pričakuje rahlo izboljšanje gospodarske klime, ali pa približno enako stanje le-te. Najbolj optimistični odzivi in napovedi prihajajo iz naslednjih regij - Evropa, Bližnji vzhod in Afrika, kjer je opazno celo izboljšanje. Medtem je v Azijsko-Pacifiški regiji opazna rast pesimizma.


Tudi pri pričakovanjih glede okrevanja gospodarstva v prihodnosti je zaznati manj optimistične rezultate. Približno 39% podjetij, ki so bila vključena v raziskavo, pričakuje začetek izboljšanja razmer na trgu v naslednjih 90 dneh, kar je 5% manj kot v raziskavi, ki je bila opravljena za mesec junij 2020. Kljub poslabšanju večine kazalnikov pa daje upanje odstotek tistih, ki menijo, da lahko dosežejo predkrizno raven poslovanja v naslednjih 12-ih mesecih. Delež takih se je zvišal iz 16% v juniju na 26% v avgustu.


Glavna kazalnika raziskave sta kazalnik gospodarske klime in pričakovanje okrevanja gospodarstva. Prvi kazalnik – kazalnik gospodarske klime ima vrednosti v razponu med -100%, v primeru samih negativnih odzivov, in 100%, v primeru samih optimističnih odzivov. Vrednost 0% je nevtralna. Drugi kazalnik – pričakovanje okrevanja pa meri odstotek odzivov, ki pričakujejo okrevanje v določenem obdobju.

Glavna kazalnika raziskave sta kazalnik gospodarske klime in pričakovanje okrevanja gospodarstva. Prvi kazalnik – kazalnik gospodarske klime ima vrednosti v razponu med -100%, v primeru samih negativnih odzivov, in 100%, v primeru samih optimističnih odzivov. Vrednost 0% je nevtralna. Drugi kazalnik – pričakovanje okrevanja pa meri odstotek odzivov, ki pričakujejo okrevanje v določenem obdobju.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu), je namenjen samo informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Strokovno pravno svetovanje je potrebno pridobiti pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj, ki so posledica vsebine tega dokumenta.

12 views0 comments